Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter och taxor för barnomsorg

Norrtälje kommun har enhetstaxa i förskola, fritidshem och familjedaghem, vilket innebär att du betalar lika mycket oavsett hur många timmar per vecka du/ni använder. Du som har barn som är 3 - 6 år har 525 timmar per år avgiftsfritt. Läs mer om allmän förskola längre ner

Avgiftsnivåer för 2022

Den 1 januari 2022 höjdes avgiftsnivåerna för förskola, fritidshem och familjedaghem eftersom Skolverket höjt inkomsttaket för maxtaxa. Det nya inkomsttaket för maxtaxa blir 52 410 kronor. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 510 kronor per barn till 1 572 kronor per barn.

Tabell över avgiftsnivåerna

Det finns fyra olika avgiftsnivåer i barnomsorgen. Här i tabellen kan du se vilken avgift som gäller för er. 

Förskola barn 3-6 år 525 tim/år (15tim/v under skolans läsår, inga lov ) *

Avgiftsfritt. 

Om du vill ändra ditt barns placering till allmän förskola så behöver du göra en anmälan om ändrad verksamhetsform via e-tjänsten för vårdnadshavare. Du kan även höra av dig till Norrtälje kommuns kontaktcenter för att få hjälp att ändra verksamhetsform.

Gör din anmälan om Allmän förskola på e-tjänsten för vårdnadshavare

Förskola barn 3-6 år 15tim/v ( hela året, inklusive lov ) *

1 procent ** Maxavgift 524 kr/mån 

Förskola 1-6 år

 

Avgiftstak**

Maxavgift

Efter avdrag 3-6 år*

Yngsta barnet

3%

1572 kr/mån

1179 kr/mån

Näst yngsta barnet

2%

1048 kr/mån

655 kr/mån

Nästkommande barn

1%

524 kr/mån

131 kr/mån

Från fjärde barnet

0%

0 kr/mån

0 kr/mån

Familjedaghem 1-6 år (jan-dec)

 

Avgiftstak**

Maxavgift

 

Yngsta barnet

3%

1572 kr/mån

 

Näst yngsta barnet

2%

1048 kr/mån

 

Nästkommande barn

1%

524 kr/mån

 

Från fjärde barnet

0%

0 kr/mån

 

* Allmän förskola

Alla barn i åldern 3-6 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 525 timmar/år, under skolans läsår. Detta gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och gäller enbart för förskola, inte familjedaghem. Om du väljer att ha ditt barn (som är mellan 3-6 år) fler än 525 timmar per år betalar du för den del av tiden som överstiger 525 timmar. Går barnet upp till 15 tim varje vecka året om betalar du en mindre del av enhetstaxan. 

Om ditt barn enbart använder den avgiftsfria delen Allmän förskola (15 timmar/vecka enligt de ramtider som förskolan bestämmer och enbart under skolans läsår) så behöver du göra en anmälan om ändrad verksamhetsform via e-tjänsten för vårdnadshavare eller höra av dig till Norrtälje kommuns kontaktcenter.

Här hittar du e-tjänsten för vårdnadshavare

**Avgiftstak

Alla som har barn placerade i Norrtälje kommuns förskoleverksamhet betalar en avgift. Avgiften är inkomstrelaterad, det betyder att hushållet betalar i förhållande till sin inkomst. Det finns en övre gräns för din avgift, som kallas maxtaxa. Inga extra kostnader tillkommer. Avgiften debiteras månadsvis 12 månader per år. Avgiften beräknas på bruttoinkomsten, dock max 52 410 kronor per månad. Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Inkomst

När barnet har fått en plats ska du eller ni som vårdnadshavare alltid lämna inkomstuppgift. Vid ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller när kommunen ber om det, ska nya uppgifter lämnas. De inkomstuppgifter och arbetstider du lämnat kan kontrolleras med din arbetsgivare eller Skattemyndigheten, vilket innebär att din avgift kan justeras om de uppgifter du lämnat var felaktiga.

I vår guide kan du läsa om hur du gör.

Föräldraledig vårdnadshavare

Du kan ha ditt/dina äldre barn i förskola och pedagogisk omsorg även när du är föräldraledig med ett yngre syskon. 

Regler för placering i fritidshem i Norrtälje kommun

Uppsägning

Du betalar månadsavgiften 12 månader per år, tills du säger upp barnets plats. Uppsägningstiden är två månader. Eftersom ditt barn disponerar en plats under hela året, betalas avgiften även om barnet varit frånvarande på grund av ledighet eller sjukdom.

Uppsägning ska göras via e-tjänsten för vårdnadshavare.

Växelvis boende

Om ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra förälder får ni varsin faktura som grundar sig på den inkomst och det schema som var och en av er har lämnat in. Den sammanlagda avgiften för ert barn kan aldrig bli mer än högsta avgiften för en plats. Vårdnadshavare kan vid uppsägning av plats bara avsluta sin del av platsen och har då 2 månaders uppsägningstid.

Avgiftsgrundande inkomst och avgiftskontroll
Till Förskola och annan pedagogisk verksamhet
Senast ändrad: 2022-05-23
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.