Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föräldraledig eller arbetssökande?

Du har rätt till 20 timmar i veckan för ditt barn, 1-6 år, om du är föräldraledig eller arbetssökande. Här kan du läsa om de olika alternativen som finns för dig och ditt barn.

Föräldraledig vårdnadshavare

I Norrtälje kommun finns följande alternativ för föräldralediga vårdnadshavare med äldre barn i förskola:

  • Femton timmar per vecka i förskola. Rätten till en plats omfattar hela året. Tiderna i förskolan beslutas av rektor med barnet och verksamhetens bästa i fokus, inom tidsspannet kl. 8-14 per dag. Avgiftsfritt för barn mellan 3-6 år enligt reglerna för allmän förskola under september till och med maj. Avgift debiteras under juni-augusti.

  • Upp till 20 timmar per vecka i förskola. Under veckorna 25-32 ska minst fyra veckors ledighet förläggas. Tiderna i förskolan beslutas av rektor med barnet och verksamhetens bästa i fokus, inom tidsspannet kl. 8-14 per dag. Rektorn kan besluta att vistelsetiden läggs på fyra eller fem dagar per vecka.

I samband med föräldraledighet är vårdnadshavare ansvarig för att ändra schema på e-tjänsten senast 30 dagar efter syskonets födelse. Under den 30-dagarsperioden har barnet rätt till en närvarotid i samma omfattning som innan syskonets födelse. Undantag: Barn i hushåll där den som ska vara föräldraledig inte är vårdnadshavare. De barnen har rätt att närvara i verksamheterna utifrån vårdnadshavarens schematider

 

Om du som är föräldraledig inte är vårdnadshavare till det äldre syskonet får det barnet vara i förskolan utifrån vårdnadshavarens schematider.

Arbetssökande vårdnadshavare

I Norrtälje kommun finns följande alternativ för arbetslösa vårdnadshavare med barn i förskola:

  • Femton timmar per vecka i förskola. Rätten till en plats omfattar hela året. Tiderna i förskolan beslutas av rektor med barnet och verksamhetens bästa i fokus. Avgiftsfritt för barn mellan 3-6 år under september till och med maj. Avgift under juni-augusti, inom tidsspannet kl. 8-14 per dag.

  • Upp till 20 timmar per vecka i förskola. Under veckorna 25-32 ska minst fyra veckors ledighet förläggas. Tiderna i förskolan beslutas av rektor med barnet och verksamhetens bästa i fokus, inom tidsspannet kl. 8-14 per dag. Rektorn kan besluta att vistelsetiden läggs på fyra eller fem dagar per vecka.

När förhållanden varaktigt förändras, till exempel för att arbete eller studier påbörjas, ska vårdnadshavaren omgående göra en schemaändring på e-tjänsten.
Regler för placering i förskola

Till Förskola och annan pedagogisk verksamhet
Senast ändrad: 2015-11-11
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.