Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Kontinuerlig och rullande översiktsplanering

Att ta fram en översiktsplan görs inte särskilt ofta. Översiktsplaneringen behöver dock hållas ständigt aktuell för att kunna vara till hjälp för den efterföljande planeringen.

Plan- och bygglagen har nyligen reviderats i detta avseende, så att kommunen inom 24 månader efter ordinarie val ska låta kommunfullmäktige ta ställning till en så kallad planeringsstrategi.

Syftet är att den nya fullmäktigeförsamlingen ska bedöma om den gällande översiktsplanen är aktuell – om den fortfarande speglar kommunens intentioner och uppfyller lagens krav – dels redogöra för kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering. Planeringsstrategin ska vara mer framåtsyftande än den tidigare aktualitetsprövningen.

Då denna översiktsplan kommer att antas efter valet 2022, men innan hösten 2024, så kommer det troligtvis att dröja till år 2028 innan kommunen behöver ta fram en planeringsstrategi.

Senast ändrad: 2022-11-21