Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Västertorpsskogen, Rimbo-Tomta 3:31 och del av Rimbo-Tomta 7:1

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde, Västertorpsskogen, i nordvästra delen av Rimbo. Planen ska pröva möjligheten att planlägga för flerbostadshus, förskola och särskilt boende för äldre. Detaljplanen syftar också till att sammanlänka en huvudgata, Västertorpsvägen, mellan befintliga bostadsområden, vilket öppnar upp möjligheten att kollektivtrafikförsörja den norra delen av Rimbo.

Visionen är att området ska uppfattas som en del av skogen och präglas av hållbarhetsmål. Sammantaget planeras för cirka 210 nya bostäder, varav cirka 56 i särskilt boende för äldre, samt en förskola med plats för 100 barn.

Aktuellt

Inkomna synpunkter från samrådet sammanställs nu och vägs in för den granskning av förslaget som görs under sommaren 2023. Detaljplanen beräknas bli antagen och få laga kraft under våren 2024.

Tidigare

Detaljplanen för Västertorpsskogen har varit ute på samråd 10 mars till 8 april 2022.

 

Senast ändrad: 2023-02-08