Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Värmepump eller luftvärmepump

Om du ska installera bergvärme, ytjordvärme eller ytvattenvärme eller ändra befintlig anläggning, måste du först lämna in en anmälan/ansökan till oss. Ska du installera en luftvärmepump behöver du inte göra en anmälan men det finns vissa saker du bör tänka på innan du installerar en luftvärmepump.

Vid installation av värmepump

Om en värmepump installeras rätt så är det ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. Det är viktigt att den installeras rätt så att inte köldbärarvätska läcker ut i marken och förorenar grundvattnet. Tänk därför på att anlita en fackman för installationen. Vi rekommenderar att du kontaktar en certifierad brunnsborrare som är ansluten till en branschorganisation för att utreda lämplig plats för borrning och djup.

Om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde krävs, i stället för en anmälan, en ansökan för installation av värmepump. Det kan även innebära att vi inte kan bevilja tillstånd för anläggningen. Vi behöver mer tid på oss att handlägga ett ärende inom vattenskyddsområde. Det innebär att handläggningsavgiften då även blir högre.

I vår guide beskriver vi hur du går tillväga för att göra en anmälan/ansökan om installation av värmepump och vad det kostar. Guiden avslutas med att du kan göra din anmälan/ansökan.

Till guiden hur du gör en anmälan/ansökan om värmepump

Vid installation av luftvärmepump

En luftvärmepump kan låta en del. När du köper en luftvärmepump så observera därför pumpens ljudnivå som utedelen alstrar, både för din egen och grannarnas skull. Placera den så att risken för bullerstörningar blir liten.

  

Senast ändrad: 2023-05-04