Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Energi- och klimatrådgivning

Hos energi- och klimatrådgivningen får du kostnadsfri och opartisk rådgivning, så du på bästa sätt kan spara energi och samtidigt spara på miljön och dina pengar.

Solceller på tak till villa

Norrtälje kommun ingår i den energi- och klimatrådgivning som är ett samarbete mellan 27 kommuner i Stockholmsregionen och som finansieras av statliga bidrag via Energimyndigheten.

Energirådgivning och klimatrådgivning

Hos oss kan du få en kostnadsfri och opartisk rådgivning i frågor som handlar om energi och klimatpåverkan för hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar eller andra organisationer.

Rådgivningen kan gälla till exempel:

  • Effektiv och miljöanpassad energianvändning i din bostad eller verksamhetslokal
  • Möjliga besparingar och sänkta energikostnader
  • Person- och godstransporter som ger minskad klimatpåverkan
  • Hur du väljer ekonomiska och hållbara värmesystem vid ny- eller ombyggnationer
  • Hur du byter eller effektiviserar befintliga uppvärmningssystem
  • Var du kan hitta och söka möjliga bidrag för energianpassning, såsom solel och laddstolpar med mer
  • Hur du installerar solceller
  • Förändring och effektivisering av fönsterlösningar, isolering och belysning samt mycket annat för att ge positiva effekter på ekonomi och klimatpåverkan

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Klas Granström, ansvarig för energi- och klimatrådgivningen

Telefon 0176-715 36 eller e-post: klas.granstrom@norrtalje.se

Evenemang och föreläsningar

I Energi- och klimatrådgivningen arbetar vi också med olika lokala evenemang i Norrtälje kommun. Vi genomför bland annat seminariekvällar och webbinar om hur man på bästa och miljömässigt bästa sätt värmer upp sin villa och om hur företagare kan arbeta med energi- och klimatfrågorna.

Vi erbjuder dessutom bostadsrättsföreningar i kommunen en genomgång av uppvärmning, belysning, ventilation med mera i syfte att spara energi. Sedan flera år har vi också bjudit med ett antal skolklasser att gratis besöka Tekniska museet i Stockholm och deras utställningar om klimat och energi.

Aktuella webbinar

Läs mer om kommunens arbete för minskad klimatpåverkan
Senast ändrad: 2023-05-12