Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vedeldning

Braskaminer och kakelugnar är främst till för trivsel och inte uppvärmning, eftersom mycket rök kan störa grannarna. Innan du installerar en eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan.

Elda rätt för grannsämjan och miljön

Braskaminer och kakelugnar bör inte användas mer än för trivseleldning, det vill säga som ett komplement till annan huvudsaklig värmekälla. Detta enlig miljöbalkens allmänna hänsynsregler, det är särskilt viktigt i planlagda och andra tätbebyggda områden. Definitionen på trivseleldning är två gånger per vecka, högst fyra timmar per tillfälle och inte alls under sommaren. I vårt faktablad kan du läsa mer om trivseleldning.

Om den som eldar inte visar tillräcklig hänsyn så att grannarna störs kan bygg- och miljökontoret begränsa eller helt förbjuda eldning. All eldning med avfall som exempelvis plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. 

Installation av eldstad eller rökkanal kräver en anmälan 

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal måste du göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Här kan du läsa mer om anmälan för eldstad eller rökkanal.

Röken visar om eldningen är bra

När du eldar kan du titta på röken som kommer ur skorstenen för att se om eldningen är bra eller om du behöver åtgärda något. Om röken är svagt vit eller genomskinlig är allt i sin ordning. Om röken är kompakt vit däremot, är veden alltför fuktig.

Om röken är mörk och illaluktande eller gul kan elden behöva mer luft. Är den gul kan den också ha för låg temperatur, det åtgärdas lättast genom att lägga på mer ved.

Få hjälp med eldstad och skorsten

Om du vill ha hjälp att se över din anläggning, eller få råd, kan du kontakta skorstensfejarmästaren. Denne kan också bedöma om en anläggning är lämplig att ansluta till befintlig skorsten.

Senast ändrad: 2023-05-04