Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Läget i energiförsörjningen för Norrtälje kommun

Här berättar vi vad Norrtälje kommun gör för att möta utvecklingen med ökande elpriser och oron för elbrist, och vad du själv som Norrtäljebo kan göra.

Omvärldsläget påverkar energipriserna i Europa och oron för att elen inte ska räcka till när den behövs som mest har ökat. Läget i omvärlden påverkar Sverige och får konsekvenser också för Roslagsbor, det lokala näringslivet och Norrtälje kommun som organisation. Energifrågan är central och energiförsörjningen är viktig för alla verksamheter i kommunen, på olika sätt – framför allt för att elen ska kunna fortsätta att underlätta vår vardag.

Påverkar hushåll, företagare och verksamheter

Norrtälje kommun har arbetat med energibesparingar och energieffektiviseringar i många år. Flera åtgärder som tillsammans ger stora effekter är genomförda. Arbetet fortsätter i alla verksamheter för att även spara på marginalen – alla åtgärder, även små, gör skillnad. Organisationen undersöker kontinuerligt hur verksamheterna kan minska sin energianvändning och väger nyttorna mot varandra. Besparingsåtgärder ger inte bara minskade kostnader utan bidrar också till minskad belastning på elsystemet.

Elen i kommunens verksamheter fyller funktioner för en trygg och väl fungerande vardag för alla som bor, vistas och verkar i Norrtälje kommun. Den möjliggör ett gott inomhusklimat, trygghetsskapande belysning och mycket mer.

Risken för effektbrist liten

Norrtälje kommun följer expertmyndigheternas analyser och bedömning av läget på energimarknaderna och dess påverkan på energisystemen. Risken för kortsiktig elbrist har ökat, men från en mycket låg risk. Som en del i arbetet med kommunens beredskap har vi prioriterat samhällsviktig verksamhet inom ramen för arbetet med Styrel.

Styrel är en planeringsprocess för att samhället i händelse av en kortvarig eleffektbrist som kräver frånkoppling av delar av elnätet, kontrollerat och i så stor utsträckning som möjligt ska kunna prioritera elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter. Manuell förbrukningsfrånkoppling, i enlighet med prioriteringarna för styrel, blir aktuellt först i ett läge där effektbristen inte längre kan hanteras av elmarknaden eller andra åtgärder i systemet.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare (Energimyndigheten)

Alla kan bidra

Energimyndigheten ger råd och tips för minskad energianvändning och ökad energieffektivisering.

Varje kilowattimme räknas (Energimyndigheten)

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Hos kommunens energirådgivare kan du få kostnadsfri och opartisk rådgivning i frågor som handlar om energi och klimatpåverkan för hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar eller andra organisationer. Rådgivningen erbjuder flera enkla vardagstips som bidrar till en minskad energiförbrukning. Energirådgivningen är ett samarbete mellan 27 kommuner i stockholmsregionen med stöd av Energimyndigheten.

Energi- och klimatrådgivningen

Senast ändrad: 2023-09-04