Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Installera värmepump

I den här guiden beskriver vi hur du går tillväga för att anmäla eller ansöka om installation av bergvärme, ytjordvärme eller ytvattenvärme. Du kan även behöva anmäla om du ska ändra en befintlig anläggning. Ska du installera en luftvärmepump behöver du inte göra någon anmälan.

Förberedelser

Börja gärna med att kontakta en installatör/företag för rådgivning om vilken typ av värmepump som är bäst lämpad för din fastighet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ta reda på placering av el-, tele-, data-, vatten- och avloppsledningar, cisterner, tunnlar etcetera som kan beröras av din installation av värmepumpanläggning.

Tips inför din installation

 • Om du ska installera bergvärme rekommenderar vi att du kontaktar en certifierad brunnsborrare som är ansluten till en branschorganisation, till exempel Geotec eller Avanti,för att utreda lämplig plats för borrning samt borrdjup.
 • Brunnsborrare
 • Geotec
 • Avanti
 • På Svenska kyl- och värmepumpsföreningens webbplats finns detaljerad information om värmepumpar och vad du bör tänka på då du ska köpa en värmepump.
  Information om värmepumpar
 • I Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) folder om brunnsborrning hittar du användbara tips och råd.
  SGU:s folder om brunnsborrning

Bra att veta

Påbörja inga arbeten med värmepumpen förrän du har fått ett beslut från oss. 

Bergvärme inom vattenskyddsområde

Om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde krävs, i stället för anmälan, en ansökan för installation av värmepump. Det kan även innebära att vi inte kan bevilja tillstånd för anläggningen. Vi behöver mer tid på oss att handlägga ett ärende inom vattenskyddsområde. Det innebär att handläggningsavgiften då även blir högre. 

Rekommenderade avstånd du bör tänka på vid bergvärme

 • Borrhål för bergvärme till borrad dricksvattenbrunn = 30 meter
 • Borrhål för bergvärme till annat borrhål för bergvärme = 20 meter
 • Borrhål för bergvärme till grävd dricksvattenbrunn = 20 meter
 • Borrhål för bergvärme till enskild avloppsanläggning = 30 meter
 • Borrhål för bergvärme till fastighetsgräns = 10 meter

Om cistern tas ur bruk

Om du har en cistern som kommer att tas ur bruk i och med att du installerar värmepump, ska du lämna in en anmälan till oss om att den tas ur bruk. I den här guidens sista steg hittar du information om cistern som tas ur bruk.

Bilagor till din anmälan/ansökan

Lämna in din anmälan/ansökan tillsammans med bilagorna som beskrivs nedan. Behöver du hjälp med uppgifterna vi frågar efter kan du fråga installatören om hjälp. 

Bilagor du ska bifoga

Bilaga 1
En situationsplan i skala 1:500 - 1:1000 över tomten där borrhålets/borrhålens eller värmekabelns tänkta plats och avstånd till följande framgår:

 • Fastighetsgränser
 • Andra energibrunnar
 • Dricksvattenbrunnar (även oanvända) inom cirka 100 meter. Ange även riktning. Vill du få information om befintliga dricksvattenbrunnar i närheten av din fastighet kan du vända dig till Sveriges geologiska undersökning (SGU). Du kan naturligtvis även fråga dina grannar var deras dricksvattenbrunnar ligger.
  Sveriges geologiska undersökning
 • Byggnader
 • Om fler än ett borrhål avses borras ska avståndet mellan borrhålen anges.

Bilaga 2
Om borrhål för bergvärme placeras 10 meter eller närmare från tomtgräns, ska ett skriftligt yttrande (synpunkter) bifogas från grannen.

Tänk på att vi måste få in alla uppgifter vi frågar efter för att kunna handlägga ditt ärende.
 

Anmälan/ansökan, handläggning och avgift

Din anmälan/ansökan

Du gör din anmälan/ansökan på en blankett som finns i den här guidens sista steg.

Vår handläggning

När din anmälan/ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din anmälan/ansökan för att se om den är komplett. Om den behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar handläggaren ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Hur lång tid tar det?

När vi har fått alla uppgifter från dig kan vi påbörja handläggningen av ditt ärende. Du kan förvänta dig ett beslut inom 6 veckor från att din anmälan/ansökan är komplett inlämnat. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med komplettering, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla bilagor samtidigt med din anmälan/ansökan så går handläggningen fortare.

Om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde behöver vi mer tid på oss att handlägga ärendet. Handläggningsavgiften blir då även högre.

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid. Vår taxa hittar du i den här guidens sista steg.

Sammanfattning

 • Rådgör med en fackman vilken typ av värmepump som är bäst lämpad för din fastighet.
 • Så snart vi har en komplett inlämnad anmälan/ansökan handlägger vi ditt ärende inom 6 veckor.
 • Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde är handläggningstiden längre och avgiften högre.
 • Vänta på ett beslut innan du påbörjar några arbeten.
 • Om du har en cistern som kommer att tas ur bruk i och med att du installerar värmepump, ska du lämna in en anmälan till oss om att den tas ur bruk. 

Gör din anmälan/ansökan

Dags att lämna in din anmälan/ansökan


När du har alla bilagorna tillgängliga kan du göra din anmälan/ansökan på blanketten som finns här nedan. Fyll i, underteckna och skicka in den tillsammans med bilagorna.

Välkommen med din anmälan/ansökan!