Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Cisterner

På denna sida kan du läsa mer om vad som gäller vid installation, kontroll och avveckling av cisterner.

Cisterner används för lagring av brandfarliga vätskor eller spilloljor ovan eller i mark. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. 

Cisternens utsläpp

Cisterner och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin. Det är svårt att själv se i vilken kondition cisternen är i. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i nedgrävda cisterner och rörledningar.

Det är du som äger och nyttjar cisternen som har ansvar för lagring och hantering av eventuella läckage och utsläpp från den. Cisterner som innehåller olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada både mark, grundvatten och vattentäkter. Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för bensin på din gård måste du känna till reglerna och kunna hantera de brandfarliga vätskorna på rätt sätt. 

Anmälningsplikt

Du behöver anmäla skriftligen till Bygg- och miljönämnden senast fyra veckor innan installation av en ny cistern eller om en cistern ska tas ur bruk.

Senast ändrad: 2023-07-11