Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Båtar och bottenfärg

Det finns många båtägare i vår kommun. Många båtar innebär också mycket kemikalier, vilka påverkar hälsa och miljö för människor, djur och natur. Därför är valet av bottenfärg viktigt för en frisk natur och för framtidens båtupplevelser.

Båtbottenfärg med tillsatt biocid (bekämpningsmedel) är giftig för att minska påväxt av bland annat alger och andra vattenlevande organismer på båtskrov. Färgen och dess gift lossnar från skrovet under båtsäsongen och hamnar då i naturen, vilket påverkar miljön. Att själv ta bort färgen från båten innebär också risker för miljön. Dessa risker minskas med en anpassad anläggning.

Ditt val av bottenfärg avgör

Den enskilda individen kan med sitt val av bottenfärg för sin båt vara med och påverka hela ekosystemet i insjöar och i Östersjön, som är ett hav som räknas som en särskilt känslig miljö. För att skydda sådan miljö tar Kemikalieinspektionen särskild hänsyn till var färgerna ska användas vid bedömningen av båtbottenfärger. Med utgångspunkt från denna bedömning lagstiftas det om var i landet vissa färgtyper får användas.

Eftersom Östersjön inte har samma artrikedom av alger och vattenlevande organismer som exempelvis Västkusten finns det en del färger som är olagliga att använda här, men som är fullt godkända för användning där.

Lagligt att sälja otillåten bottenfärg

Alla typer av båtbottenfärgerna är tillåtna att säljas i hela landet. Därför kan det finnas färger du inte får använda i våra vatten på butikshyllorna i kommunen och du bör kolla extra noga att det är en tillåten sort för Östersjön eller insjöar när du väljer bottenfärg till din båt.

Att använda en otillåten typ av färg kan medföra rättsliga konsekvenser för den enskilda användaren. Att använda bottenfärg med kemikalier som inte är godkända av Kemikalieinspektionen är förbjudet enligt lag i miljöbalken.

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att bedriva tillsyn vid fritidsbåthamnar, marinor och liknande för att säkra att användandet av bottenfärg sker enligt lagen. Detta med hänvisning till att verksamhetstyperna vid sådana platser medför risker för människors hälsa och för miljön.

Vad är biocider?

Biocider är en typ av bekämpningsmedel som används i vissa båtbottenfärger för att förhindra påväxt under båten. Exempel på ämnen som kan finnas i båtbottenfärger är:

Tributyltenn (TBT)

Förbjudet, mycket giftigt och hormonstörande redan i väldigt små mängder. Finns i äldre båtbottenfärger och kan läcka ut från gamla lager av färg.

Koppar, kopparoxid eller andra kopparföreningar

Är i måttligt förhöjda koncentrationer giftiga för främst mark- och vattenlevande organismer.

Tvätt av biocidmålat båtskrov

Tvätt av båtar, målade med biocidfärger, på land utanför spolplatta (till exempel på grusplan, gatan, garageuppfart eller båtramper) är inte lämpligt då det innebär att marken förorenas, att förorenat spillvatten kan rinna ner i dagvattenbrunnar och rakt ut i sjöar och vattendrag. För att undvika vidare förorening av
uppställningsplatser bör all tvätt av båtar målade med biocidfärger ske över en spolplatta försedd med reningsnläggning. Bygg- och mijönämnden rekommenderar att avstå från att måla/ha målat skrov och istället tvätta båten oftare. 

Senast ändrad: 2023-07-11