Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Bygglov

I de flesta fall då du avser att bygga nytt, bygga till eller sätta upp skylt måste du ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Boverkets webbplats hittar du information om vilka åtgärder som kräver bygglov och vilka som inte kräver bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Att tänka på innan du ansöker om bygglov

  • Förhandsbesked - om du vill bygga nytt, utanför detaljplanerat område, på fastighet som inte tidigare är bebyggd, har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked .
  • Nybyggnadskarta - används som underlag för din situationsplan. Det finns olika krav på detaljeringsgraden i underlaget beroende på vilken typ av åtgärd du avser att ansöka/göra anmälan om. I många fall krävs en nybyggnadskarta typ A eller B men ibland räcker det med en mindre detaljerad karta som underlag.
  • Strandskyddsdispens - om fastigheten ligger inom strandskyddat område kan din åtgärd kräva att du även måste ansöka om strandskyddsdispens.
  • Marklov - om du ska göra större förändringar av marknivån kan du även behöva ansöka om marklov.
  • Vid bygglovsansökan gällande om- och tillbyggnad kan tillsyn av den befintliga avloppsanläggningens kapacitet och funktion behöva utföras. Avgift tillkommer. Läs mer på norrtalje.se/enskiltavlopp eller norrtalje.se/va om du har en kommunal vatten- och avloppsanslutning.
  • Din tilltänkta åtgärd kan även vara en anmälningspliktig åtgärd/verksamhet enligt Miljöbalken. Mer information finns under rubriken till höger.

Vill du ansöka om bygglov?

Du kan ansöka om bygglov både via vår e-tjänst och via pappersblankett. 

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov. Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga. Om du ansöker via e-tjänsten blir handläggningsavgiften något lägre än om du ansöka via pappersblankett.  

Följ en guide för att göra din ansökan

I våra guider längre ner på sidan beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan och vilka bilagor du ska bifoga. Guiden avslutas med att du kan göra din ansökan. I samma ansökan kan du även ansöka om eventuellt strandskyddsdispens, marklov och rivningslov. 

Gör din ansökan direkt

Gå direkt till e-tjänsten eller pappersblanketten.
Observera att det är i guiden och på blanketten vi beskriver vilka bilagor som ska bifogas med ansökan.

Visste du att du kan söka efter ritningar och tidigare bygglov direkt här på webben? Gå till e-tjänsten för byggarkiv och logga in med e-legitimation.

Undvik byggsanktionsavgift - invänta alltid ett startbesked 

Invänta alltid ett skriftligt startbesked när du ansöker om lov! Om du påbörjar arbetena utan ett startbesked ska bygg- och miljökontoret, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Kontakta oss eller besök oss på kvällsöppet!

Hör av dig till Kontaktcenter  om du vill få mer information eller om det saknas guide här nere för den åtgärd du planerar. Du är även välkommen att besöka oss på kvällsöppet.

  

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.