Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygglov och anmälningspliktiga åtgärder

I de flesta fall då du avser att bygga nytt eller bygga till behöver du ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga.

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst med hjälp av e-legitimation. Du som har ett pågående ärende hittar en länk till "Mina byggärenden" där. Vid e-tjänsten finns även en blankett att fylla i, om du föredrar det.

I samma tjänst kan du även ansöka om eventuellt strandskyddsdispens, marklov och rivningslov.

Gå direkt till e-tjänsten för bygglov

Bygglov behövs för att:

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra användningen av en byggnad väsentligt (till exempel från bostad till förskola)
  • inreda ytterligare bostad eller lokal
  • ändra utseende på byggnad, som bland annat tak, färgbyte, ändring av fönster och dörrar.
  • bygga plank och murar
  • anlägga nya parkeringsplatser som inte hör till en fastighet för ett en- eller tvåbostadshus

Anmälan behövs för att:

  • ändra konstruktion i en byggnad
  • installera eller ändra en eldstad
  • bygga ett attefallshus eller göra en attefallstillbyggnad

Mer information om bygglov och anmälan på Boverket.se

Förberedelser inför ansökan

I våra guider hittar du allt du behöver veta innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan. 

Förbered ansökan - se våra guider 

Bygglovsbeslut och startbesked

När du har gjort din ansökan påbörjar vi handläggningen av ditt ärende. Eventuellt kommer komplettering att begäras in. När ärendet är komplett kan beslut om bygglov fattas.

Förutom beslut, behövs ett skriftligt startbesked. Ibland skickas beslut och startbesked till dig samtidigt. Om du påbörjar arbetet utan ett startbesked tas en byggsanktionsavgift ut, enligt plan- och bygglagen.

Kontakta oss eller kom i kontakt med oss på kvällsöppet

Du når Kontaktcenter på telefonnummer 0176 - 710 00 eller e-post kontaktcenter@norrtalje.se

Mer information om kontaktcenter

Mer information om kvällsöppet

Ansök om bygglov eller gör anmälan 

Senast ändrad: 2014-03-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.