Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ansöka om bygglov och andra lov

I de flesta fall då du avser att bygga nytt, bygga till eller sätta upp skylt måste du ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Via vår e-tjänst ansöker och anmäler du byggärenden gällande:

 • Bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad
 • Anmälan och Attefallsåtgärder
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispenser
 • Rivnings- och marklov

Har du ett pågående byggärende följer du detta via e-tjänsten Mina byggärenden

1
Starta E-tjänsten
Ladda ner en blankett

Bra att tänka på!

 • Du behöver ha e-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten
 • Byggarkiv - i vår e-tjänst för byggarkiv kan du ta del av ritningar för din fastighet.
 • Detaljplan - i vår e-tjänst detaljplan kan du ta del av detaljplaner för din fastighet.
 • Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggningen av ärendet. Ansöker du via e-tjänsten blir handläggningsavgiften något lägre än om du ansöker via pappersblankett.
 • Undvik byggsanktionsavgift - Invänta alltid ett skriftligt startbesked när du ansöker om lov!
 • Om du har skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering) bör du inte använda våra e-tjänster eller skicka e-post till oss. För att få instruktioner om hur du ansöker på ett säkert sätt ber vi dig i stället att ringa oss på 0176-710 00 eller besöka oss under kvällsöppet, torsdagar mellan 16:00 och 19:00 på Kommunhuset.

Den här tjänsten utför du enklast via en dator