Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Översiktsplan 2040

Översiktsplanen hjälper till att skapa en förståelse för hur alla beslut hänger ihop och ger en bild av hur politikerna vill att Norrtälje kommun ska utvecklas.  

Norrtälje kommuns gällande översiktsplan, Översiktsplan 2040, vann laga kraft i januari 2014. I översiktsplanen kan du läsa om strategier och inriktningar som ligger till grund för översiktsplanen. Du kan även ta del av kommunens ställningstagande i utvecklingsområden och olika strategier gällande skola, regional samverkan och näringsliv. Under arbetet med den översiktsplanen identifierades fem strategiska tillväxtfrågor:

  • Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen
  • Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska höjas
  • Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och utveckla nya och befintliga företag
  • Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter
  • Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra ytterligare till den positiva utvecklingen i hela kommunen

Det finns även en kortversion av översiktsplanen där du kan läsa om de fem strategiska tillväxtfrågorna som har utarbetats från översiktsplanen. I kortversionen kan du läsa om kommunens översiktliga målsättningar, fokusfrågor och strategier med sikte mot år 2040. 

Senast ändrad: 2023-02-07