Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsarbete och utvärderingar

Vi på Rodengymnasiet vill ständigt bli bättre och därför arbetar vi tillsammans med eleverna mot en bättre skola.

Våra elever har inflytande kring sin utbildning genom bland annat skolråd, matråd och elevråd. Vi vill att tiden i skolan ska kännetecknas av gemenskap, ansvarstagande och ömsesidig respekt. En del i vårt ansvar är att fånga upp och utreda alla elever som kan behöva stöd i någon form.

Vi strävar ständigt efter att göra utbildningarna bättre och ge eleverna valfrihet inför framtiden. Därför har vi ett nära samarbete med arbetsplatser, yrkeshögskolor och universitet. Redan nu sker utbyten med flera länder, men målet är att få ett ännu större internationellt nätverk.

Vi arbetar också med att ständigt förbättra oss i den årliga elevundersökningen som sker tillsammans med ett antal andra kommuner i Stockholms län. Där värderar elever i år 2 hur väl skolan lever upp till läroplansmålen. Resultaten redovisas per program, förutsatt att enkäten har fått fler än 5 svar.

Sedan hösten 2014 arbetar alla lärare med att införa formativ bedömning, ett förhållande till lärande som enligt Skolverket bidrar till ökat lärande hos eleven.

Senast ändrad: 2022-09-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.