Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fördjupad översiktsplan för Rimbo 2050

En fördjupad översiktsplan (FÖP) tas fram för Rimbo tätort med siktet på år 2050. FÖP är en fördjupning av kommunens översiktsplan och visar kommunens vilja med ortens mark- och vattenanvändning. Syftet med planen är att visa en helhetsbild av Rimbos framtida utvecklingsmöjligheter och att den ska fungera som underlag för kommande detaljplanering.

Framtidsförslag för Rimbo

Under 2019-2021 utarbetas ett planförslag för Rimbo samt dess omgivningar och under hösten 2021 kommer förslaget presenteras. Det kommer vara möjligt att komma med synpunkter och ställa frågor under det samråd som hålls för den fördjupade översiktsplanen under perioden 4 oktober till 14 november 2021.

Efter samrådet sammanställs synpunkter som kommit in från myndigheter, organisationer och privatpersoner. Förslaget revideras utifrån synpunkter som inkommit och det reviderade förslaget ställs sedan ut under vintern 2021/2022. Antagande av förslaget beräknas beslutas av Kommunfullmäktige under 2022.

Vision för Rimbo centrum

En viktig del av den fördjupade översiktsplanen för Rimbo är utvecklingen av Rimbo centrum. Som ett första steg i utvecklingen har en övergripande vision för utvecklingen av centrum arbetats fram.

Visionen anger riktningen för utvecklingen av Rimbo centrum med bostäder, service, handel och kommunikationer. Visionen har arbetats fram i workshopform tillsammans med politiker, verksamma och fastighetsägare i Rimbo centrum.

Kontakt - FÖP Rimbo 2050

Har du frågor om den fördjupade översiktsplanen för Rimbo skriver du enklast e-post till fölajden adress:

rimbo2050@norrtalje.se

Du kan också ringa kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0176 - 710 00.

Till Norrtälje växer
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.