Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Upphandling och inköp

För att underlätta för så många leverantörer som möjligt att göra affärer med kommunen måste vi annonsera ut en upphandling vid alla inköp som överstiger 586 907 SEK ex moms.

Norrtälje kommun lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU), vilken styr hur vi gör våra inköp. Vi har även en intern policy som vi följer vid alla inköp.

Bli leverantör till Norrälje kommun

För att bli leverantör till kommunen är det bästa sättet att bevaka kommunens pågående upphandlingar. Där kan man se vilka upphandlingar som du kan lägga anbud på just nu. Det finns även möjlighet att prenumerera på de upphandlingar som kommunen annonserar via e-avrop.com

Pågående upphandlingar i Norrtälje kommun

Få hjälp med att lämna anbud

Vi arbetar med att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud på våra upphandlingar. För dig som är ovan vid att lämna anbud till offentlig verksamhet kan du läsa mer om vad upphandling är och vad du bör tänka på när du lämnar anbud under regler för upphandling.

För att säkerställa att konkurrens sker på lika villkor och för att förhindra att skattemedel används felaktigt samarbetar vi med Skatteverket, bland annat för att förhindra förekomsten av svart arbetskraft.

Mer information om upphandlingar

Konkurrensverket

Upphandlingsverktyget e-avrop 

Kontaktuppgifter till upphandlingsenheten

Peder Stenström
Upphandlingschef
Telefon: 0176-747 29
E-post: peder.stenstrom@norrtalje.se

Krister Persson
Upphandlare 
Telefon: 0176-28 42 21
E-post: krister.persson@norrtalje.se

Emelie Falk
Upphandlare 
Telefon: 0176-714 78
E-post: emelie.falk@norrtalje.se  

Fredrik Bohlin
Upphandlare 
Telefon: 0176-712 39
E-post: mailto:fredrik.bohlin@norrtalje.se

Jennie Blomberg
Entreprenadupphandlare 
Telefon 0176-711 16
E-post: jennie.blomberg@norrtalje.se

Maria Lundström
Upphandlare
0176-713 03
E-post: maria.lundstrom@norrtalje.se 

Mattias Chrysong
Upphandlare
0176-747 76
E-post: mattias.chrysong@norrtalje.se 

Inger Andersson-Lindström
Inköpare
0176-713 10
E-post: inger.andersson-lindstrom@norrtalje.se

Lena Molander
Inköpare
0176-713 10
E-post: lena.molander@norrtalje.se

Petra Gårdh
Upphandlingsjurist
Telefon 0176-717 21 
E-post: petra.gardh@norrtalje.se

Kontakt
Senast ändrad: 2022-10-04