Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Miljö, hälsa och säkerhet

Norrtälje kommun ska vara en hälsosam stad att leva och vistas i för både invånare och besökare. Det innebär goda förutsättningar för vardagsrörlighet, tillgång till natur och grönområden, tillgång till rent vatten, boendemiljöer med god luftkvalitet och goda ljudmiljöer.

Det innebär vidare att den byggda miljön anpassas till ett framtida klimat och att risker i samhället minimeras.

Läs mer om vardagsrörlighet och tillgång till natur- och grönområden i avsnitten Trafik och mobilitet samt Grön- och blåstruktur. Övriga aspekter beskrivs nedan.

Miljöbalken anger miljökvalitetsnormer (MKN) för luft, vatten och buller som syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv.

Läs mer om miljö, hälsa och säkerhet nedan.

 

Senast ändrad: 2022-12-13