Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sätta upp skylt eller ljusanordning

Steg i guiden:

Ansökan och nästa steg

Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte hämta några blanketter utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor/ritningar som ska bifogas.

Använd i första hand Adobe PDF-format för bilagorna. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten.

 

I andra hand skriver du ut blanketten för ansökan som finns på samma sida som e-tjänsten, fyller i och skickar in tillsammans med bilagorna.

När ett ärende kommer in ska det först registreras. Därefter delas det ut till en handläggare. Handläggaren tittar igenom inkomna handlingar och skickar därefter ett meddelande till dig om eventuella kompletteringar eller andra upplysningar behöver skickas in.

Bilagor som behövs i din ansökan

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas:

Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgifter om:

  • Väderstreck (norrpil)
  • Fastighetsbeteckning
  • Befintliga byggnader
  • Avstånd till fastighetsgränser
  • Infarter och utfarter
  • Eventuella bryggor
  • Fasadritningar i skala 1:100.
  • Måttsatt ritning på hur skylten ska se ut med uppgift om material, färg, storlek (bredd, höjd och djup) samt om den kommer att belysas och hur.

För skyltar som ligger ovanför gång- och cykel-banor samt vägar ska mått anges från mark till underkant på skylt.

Bifoga gärna fotografier/fotomontage om det förtydligar ansökan. 

Tänk på

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din ansökan. Bilagorna måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp.

En certifierad kontrollansvarig krävs i vissa fall när man ska utföra en åtgärd som kräver ett lov. Kontakta bygglovenheten om du är osäker på om din åtgärd kräver en kontrollansvarig eller inte.

Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd/byggnation förrän du har fått ett startbesked från Bygg- och miljönämnden. Du får inte heller ta åtgärden i bruk förrän du har fått ett slutbesked. Om dessa regler inte följs ska Bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Start

Det krävs bygglov - skyltlov - för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte något tillstånd, men undantag kan vara om din fastighet omfattas av strandskyddat område då det kan krävas en strandskyddsdispens för åtgärden.

På kartan här kan du se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område.

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Handläggningsavgiften för ansökan om lov som kommer in via e-tjänst är något lägre än om ansökan kommer in ”på vanligt vis” via en pappersblankett.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett.  Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.