Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Checklista eldstad

Varje ärende är unikt och kan utifrån förutsättningarna på platsen kräva olika underlag för vår prövning. Nedan listade ritningar är de ritningar som generellt sätt krävs i den specificerade ärendetypen. Det kan därmed komma att ställas andra krav, om ärendet kräver det.

Nedanstående handlingar krävs för att vi ska kunna pröva en anmälan om installation av eldstad. Tänk på att även en väsentlig ändring av en eldstad kräver en anmälan och att du måste invänta startbesked innan åtgärder påbörjas.

Handlingar som krävs

Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000

  • På situationsplanen ska det finnas uppgift om i vilken byggnad installationen ska ske.

Planritning i skala 1:100

  • På ritningen ska eldstadens placering redovisas.

Fasadritningar i skala 1:100

  • På ritningen ska skorstenens placering framgå (1 meter ovanför takbeläggning och över nock)

Såhär gör du din anmälan

Ansök om lov för mindre ågärder i e-tjänsten Bygglov och andra åtgärder

Senast ändrad: 2022-12-28