Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Checklista större åtgärder

Varje ärende är unikt och kan utifrån förutsättningarna på platsen kräva olika underlag för vår prövning. Nedan listade ritningar är de ritningar som generellt sätt krävs i den specificerade ärendetypen. Det kan därmed komma att ställas andra krav, om ärendet kräver det.

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i lämplig skala, nedanstående angivna skalor är förslag som brukar vara lämpliga för ärendet.
 • Det ska finnas fastighetsbeteckning på samtliga ritningar.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Ritningarna ska vara skalenliga, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper.

Handlingar som krävs för större åtgärder

Varje ärende är unikt och kan utifrån förutsättningarna på platsen kräva olika underlag för vår prövning. Nedan listade ritningar är de ritningar som generellt sätt krävs i den specificerade ärendetypen. Det kan därmed komma att ställas andra krav, om ärendet kräver det.

Situationsplan ska baseras på nybyggnadskarta

Vid byggnation av större åtgärder såsom bostadshus krävs det att situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta.

-Inom kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp krävs en nybyggnadskarta A.

- Utanför kommunalt verksamhetsområde krävs nybyggnadskarta B.

I Norrtälje kommuns karta kan du se om din fastighet ligger innanför eller utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp. 

Situationsplanen ska innehålla följande:

 • Väderstreck
 • Befintliga byggnader
 • Nya byggnader/tillbyggnad
 • Avstånd till fastighetsgräns
 • Infarter och utfarter samt parkeringsplats
 • Höjdkurvor

Planritning i skala 1:100 med uppgifter om:

 • Nya väggar
 • Väggar som rivs
 • Byggnadens yttermått
 • Byggnadens rumsindelning
 • Fasta installationer
 • Redovisning (vändcirkel och dörrmått) som visar att byggnaden är tillgänglig (ej fritidshus)

Sektionsritning i skala 1:100 med uppgifter om:

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Färdigt golv (plushöjd)
 • Skorsten
 • Byggnadshöjd räknad från medelmarknivå

Fasadritning i skala 1:100 med uppgift om:

 • Marklinjer (befintliga och blivande), ut till tomtgräns.
 • Väderstreck

Kontrollansvarig

 • Uppgift på namn och kontaktuppgift till certifierad kontrollansvarig.

Mer information om kontrollansvarig och dess uppgifter finner du här

Information om kontrollansvarig

Exempel på ritning

Här finner du ritningar som är exempel och redovisar de uppgifter som behöver finnas med. 

Exempelritningar Norrtälje Bygglovsavdelningen

Så ansöker du

Ansök om lov för mindre ågärder i e-tjänsten Bygglov och andra åtgärder

Senast ändrad: 2023-01-26