Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Separation, skilsmässa och samarbetssamtal

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din make. Om ni har minderåriga barn tillsammans har ni alltid sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom. Om ni som föräldrar efter en separation eller skilsmässa har svårt att enas i frågor som rör barnen kan ni vända er till oss på familjerätten för samarbetssamtal.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och frågor som gäller barnets försörjning kan familjerätten i Norrtälje kommun erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som behöver stöd i att komma överens i frågor om barnen. Det är en möjlighet för er som föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen.

I två av barnkonventionens grundprinciper, artikel 3 och 12, framgår att  ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” och ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.”. I enlighet med detta och 11 kap. 10§ SoL, som ger barn rätt att få relevant information om till exempel vad som pågår och planeras och som har med barnets situation att göra, är det av vikt att om möjligt samtala med barnet så tidigt som möjligt. Detta dels för att ge information som kan lugna barnet i en obekant och kanske skrämmande situation, dels för att barnet ska kunna ge uttryck för sin inställning tidigt i processen.

Samtalen har barnen i centrum och fokuserar på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare relation och historia. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Samtalsledarna har tystnadsplikt och inga journaler förs. Samarbetssamtalen kan leda ut i ett avtal eller en överenskommelse.

Överenskommelse

Samtalen kan samtalen leda till att ni gör en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Många föräldrar vill för sin egen skull skriva ner sin överenskommelse för att ha som stöd för minnet. Överenskommelser är inte juridiskt bindande.

Avtal

Ni kan även reglera detta genom ett avtal. Avtalet är giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. Familjerättens uppgift är att bedöma om avtalet är till barnets bästa vilket görs genom en mindre utredning.

För att avtalet ska kunna godkännas krävs att:

 • Barnet är folkbokfört i Norrtälje kommun.
 • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
 • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
 • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Gemensam vårdnad kan även anmälas i samband med att faderskapet fastställs eller genom Skatteverkets blankett:

Anmälan – gemensam vårdnad, om vårdnaden inte tidigare ändrats genom avtal eller dom.

Anmäl intresse för samarbetssamtal

Om barnet är folkbokfört i Norrtälje kommun och båda föräldrar vill medverka i samtal kan ni kontakta familjerätten för att anmäla intresse för samarbetssamtal. Efter att intresseanmälan inkommit till familjerätten hör en familjerättssekreterare av sig för tidsbokning.

E-tjänst-ansökan om samarbetssamtal

E-tjänst-ansökan om upprättande av avtal

För mer information kontakta familjerätten i Norrtälje kommun.

Verksamheten är HBTQi-certifierad. Läs mer om vad det innebär på RFSL's hemsida.
RFSL's hemsida.

Kontakt
 • Familjerättens telefontider
 • Tel: 0176-710 00 Måndag: 09:00-11:00
  Tisdag: 13:00-15:00
  Onsdag: 09:00-11:00
  Torsdag: 13:00-15:00
  Fredag: 13:00-15:00
 • Baldersgatan 17
  761 28 Norrtälje
Till Stöd och hjälp
Senast ändrad: 2022-11-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.