Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ansökan om upprättande av avtal

I den här e-tjänsten kan du ansöka om upprättande av avtal vårdnad, boende och umgänge

 

Föräldrar kan få hjälp att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge hos familjerätten när:

  • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll
  • Barnet eller barnen är folkbokförda i Norrtälje kommun
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa
  • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Familjerättens uppgift är att bedöma om avtalet är till barnets bästa vilket görs genom en kortare utredning vilken inleds vid inkommen ansökan. Familjerätten pratar med berörda barn utifrån barnets ålder och mognad.

Information inhämtas från socialregister och eventuellt polisregister.

Ett avtal godkänt av familjerätten är likställt med dom från tingsrätten.

OBS! Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket om det inte finns en tidigare dom eller avtal avseende vårdnad.

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

  • Du behöver ha E-legitimation/BankID för att kunna använda denna e-tjänst
  • Du behöver ha tillgång till uppgifter om den andra föräldern såsom: personnummer och kontaktuppgifter.
  • Barnet/barnen måste vara folkbokförda i Norrtälje kommun
  • Båda föräldrarna måste vara överrens om att upprätta avtal
  • Efter att ansökan inkommit till familjerätten hör en familjerättssekreterare av sig för tidsbokning.

  • För mer information eller frågor kontakta familjerätten i Norrtälje kommun 0176-710 00.