Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om du misstänker att ett barn far illa

Vi har alla ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Om du är orolig för att ett barn far illa ska du kontakta socialkontoret. Du kan välja att göra en anmälan eller bara fråga oss om råd utan att berätta vilket barn det gäller. Du får vara anonym om du vill. Om du jobbar med barn är du skyldig att anmäla.

Till orosanmälan för privatpersoner

Lagen rekommenderar att du anmäler

Barn kan fara illa i många olika situationer av olika orsaker. Socialtjänstlagen säger att var och en av oss som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Du behöver inte vara säker på något är fel för att anmäla, det räcker med din känsla av att något inte står rätt till.

Du behöver inte heller ta ställning till orsaken till varför barnet far illa, det är socialnämnden som har ansvar att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver. Om du är osäker på om du bör anmäla kan du rådgöra anonymt med socialtjänsten utan att berätta vilket barn det gäller.

Så här anmäler du

För att göra en anmälan om oro för barn eller ungdom ska du kontakta socialkontorets mottagning för barn och unga, kontaktuppgifter och telefontider hittar du nedan. Övrig tid kontaktar du socialjouren

Du kan välja att vara anonym

Du kan vara anonym men det bästa är om du uppger ditt namn. Då kan du komplettera uppgifterna senare om det skulle behövas. En anonym anmälan är alltid svagare än en anmälan där någon person står för uppgifterna. När du som privatperson ringer till vår mottagning för att göra en orosanmälan kan du bara vara anonym om du inte presenterar dig. Har du väl sagt ditt namn kan du inte längre vara anonym i förhållande till den som anmälan gäller. 

 Tänk på att inte tala om ditt namn när du ringer om du vill göra en anonym anmälan. 

Du är skyldig att anmäla om du jobbar med barn eller unga

Du som jobbar på vissa myndigheter, i förskola och skola, inom hälso- och sjukvården, polisen, kriminalvården samt socialtjänsten har en skyldighet enligt socialtjänstlagen, så kallad anmälningsskyldighet, att anmäla om det finns misstanke om oro för barn eller ungdom som du kommer i kontakt med i ditt arbete. Har du ett yrke med tystnadsplikt går anmälningsplikten före, vilket betyder att du är skyldiga att anmäla trots det.

Här kan du läsa mer om anmälningsskyldighet för dig som är skyldig att anmäla oro för barn 

Orosanmälan barn – för personal inom polismyndigheten

I denna e-tjänst kan personal inom polismyndigheten göra orosanmälan för barn

Du som jobbar på vissa myndigheter, i förskola och skola, inom hälso- och sjukvården, polisen, kriminalvården samt socialtjänsten har en skyldighet enligt socialtjänstlagen, så kallad anmälningsskyldighet, att anmäla om det finns misstanke om oro för barn eller ungdom som du kommer i kontakt med i ditt arbete. Har du ett yrke med tystnadsplikt går anmälningsplikten före, vilket betyder att du är skyldig att anmäla trots det.

Orosanmälan för personal inom polismyndigheten

Orosanmälan barn – för personal inom fristående enheter och andra myndigheter

I denna e-tjänst kan all personal inom alla fristående enheter/verksamhet dvs. gymnasium, grundskola, förskola, fritidshem, fristående pedagogisk omsorg och andra myndigheter göra orosanmälan. När du loggar in med BankID kommer folkbokföringsuppgifter från skatteverket att förifyllas. Du slipper då mata in dem manuellt.

 Orosanmälan för personal inom fristående enheter och andra myndigheter

Orosanmälan barn - för personal inom hälso- och sjukvård

I denna e-tjänst kan personal inom hälso- och sjukvård göra orosanmälan för barn.

Orosanmälan för personal inom hälso- och sjukvård

Orosanmälan - film från Bris

Kontakt
 • Mottagning för barn och ungdomar - Socialkontoret
 • Tel: 0176 710 43 8:30-12:00, 13:00-16:00 Fax: 0176-134 72
 • Baldersgatan 17

  Postadress:
  Socialkontoret
  Box 809
  761 28 Norrtälje
 • Förutom mottagningens telefontider går det bra att kontakta kontaktcenter på 0176 710 00 mellan kl. 08:00-16:30.
Senast ändrad: 2022-09-16