Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ansökan om samarbetssamtal

Här kan du ansöka om samarbetssamtal

 

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge samt frågor som gäller barnets försörjning kan familjerätten i Norrtälje kommun erbjuda samarbetssamtal. Det är en möjlighet för er som föräldrar att gemensamt hitta former och komma överens i frågor rörande barnet.

Samtalen har barnen i centrum och fokuserar på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare relation och historia. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Samtalsledarna har tystnadsplikt och inga journaler förs. Samarbetssamtalen kan leda till ett avtal eller en överenskommelse.

Observera att det inte är lämpligt med frivilliga samarbetssamtal parallellt med en pågående tingsrättsprocess gällande vårdnad, boende och umgänge.

 

Här kan du läsa mer om samarbetssamtal och avtal  gällande vårdnad, boende och umgänge

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

  • Du behöver ha E-legitimation/BankID för att kunna använda denna e-tjänst
  • Du behöver ha tillgång till uppgifter om den andra föräldern såsom: personnummer och kontaktuppgifter.
  • Båda föräldrarna behöver vara överrens om att ni önskar samarbetssamtal