Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Namnsättning av gator och vägar

Alla bostadsentréer ska ha en unik adress. Om en väg saknar namn kan dess vägförening eller samlade boende längs med vägen ge förslag på namn. Kommunen har en namnsättningsgrupp som tar fram förslag på gatunamn i tätorterna.

Om exempelvis räddningstjänst och ambulans snabbt ska hitta fram till rätt bostad är det nödvändigt att den har en korrekt och unik belägenhetsadress. Detta gäller både enfamiljs- och flerfamiljshus. Även verksamheter behöver en adress. Genom att koppla adressen till byggnaden blir den sökbar med GPS och på internet. Kopplingen görs i Lantmäteriets adressregister.

Hur vägföreningar kan hjälpa till

Vägföreningar kan lämna in namnförslag. Om namnen är unika i kommunen så kan dessa fastställas och registreras in för att bli tillgängliga i alla register.

Hur boende utan vägförening kan påverka

Även boende efter väg som saknar vägförening är välkomna med namnförslag. Gör då gärna en gemensam ansökan för alla boende efter den nya vägen. Vägar med mindre än 8-10 fastigheter adresseras oftast utifrån den större vägen den utgår ifrån.

Att tänka på vid förslag till nya vägnamn

  • Försök att hitta namn med lokal anknytning.
  • Namn efter levande personer får inte användas.
  • Undvik kategorinamn som till exempel Skogsvägen, Ängsvägen, Strandvägen eller namn på trädslag.
  • Adresser kan bestå av antingen ett vägnamn eller ett områdesnamn.

Kommunens namnsättningsgrupp

Arbetar främst med att ta fram förslag på gatu-, torg- och bronamn i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik men hjälper också till med vägnamn i övriga kommunen. Gruppen kontrollerar de namnförslag som inkommer så att de följer Lagen om god ortnamn- och ortnamnssed och att namnen är unika i kommunen.

Detta händer när adresserna är fastställda

  1. Adresserna registreras i Lantmäteriets adressregister.
  2. Bygg och miljökontoret skickar ut ett besked om fastställd adress till taxerade och lagfarna ägare. Bor annan/andra personer än lagfaren ägare på fastigheten måste dessa underrättas om den nya adressen genom fastighetsägarens försorg.
  3. Lokala skattemyndigheten/folkbokföringen och övriga myndigheter blir underrättade om adressändringen.
  4. Du måste själv underrätta privatpersoner, föreningar eller företag som inte uppdaterar sina adressuppgifter från folkbokföringen.
  5. Fastighetsägaren märker upp sin postlåda med den nya adressen. 
  6. Berörd väghållare och respektive fastighetsägare ansvarar för skyltning av vägnamn och husnummer. 

 

Skyltning av vägnamn

När beslutet om vägnamnet är meddelat bör en skylt med vägnamnet sättas upp. Vägföreningar, samfällighetsföreningar och privatpersoner får bekosta skyltningen själva. Här hittar du mer information om hur en korrekt namnskylt ska se ut.

Senast ändrad: 2015-04-13
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.