Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-03-14. Anslag/bevis

Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-03-14
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-15
Datum då anslaget tas ned: 2019-03-29
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis: Val- och demokratinämnden 2019-03-07

Organ: Val- och demokratinämnden
Sammanträdesdatum: 2019-03-07
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-15
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-05
Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, kommunstyrelsekontoret
Handläggare: Estefania Luna Delgado

Anslag/bevis Utbildningsnämnden 2019-03-12

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-03-12
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-15
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-08
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis Barn- och skolnämnden 2019-03-11

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-03-11
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-15
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-05
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-12

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-03-12
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-15
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-06
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
Handläggare: Victoria Johnsson

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämnden 2019-03-07

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2019-03-07
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-03
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-03-07

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-03-07
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-03
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret,Estunavägen 14 Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-03-07. Anslag/bevis

Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-03-07
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-08
Datum då anslaget tas ned: 2019-03-29
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-05

Organ: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-03-05
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-08
Datum då anslaget tas ned: 2019-03-31
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-02-18
Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-26
Datum då anslaget tas ned: 2019-03-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Nina Svensson

Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämnden

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-21
Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-26
Datum då anslaget tas ned: 2019-03-20
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret
Handläggare: Victoria Johnsson

Anslag/bevis: Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2019-02-26

Organ: Barn- och skolnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-22
Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-26
Datum då anslaget tas ned: 2019-03-20
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Teknik- och klimatnämndens protokoll 2019-02-05

Organ: Teknik- och klimatnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-22
Datum då anslaget tas ned: 2019-03-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Kommunfullmäktige sammanträder 18 februari 2019

Sammanträdesdatum: 2019-02-18
Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-12
Datum då anslaget tas ned: 2019-02-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontoret
Handläggare: Nina Svensson

Kallelse till kommunfullmäktige 21 januari

Organ: Norrtälje kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-01-21
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-22
Fil: Kallelse kommunfullmäktige 190121.pdf

Kungörelse Kommunalförbundet Norrvatten 18 december 2018

Organ: Kommunalförbundet Norrvatten
Sammanträdesdatum: 2018-12-18
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-05
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet
Handläggare: Jasmina Adabaniyan
Fil: Kungörelse Förbundsfullmäktige Kommunalförbundet 18 dec 2018.pdf

Kungörelse Lommarstranden etapp 1

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse kvarteret Pråmen

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »