Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Barn- och skolnämndens konstituerande sammanträde 2019-01-14

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-01-14
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-17
Datum då anslaget tas ned: 2019-02-08
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Teknik- och klimatnämnden 2019-01-08

Organ: Teknik- och klimatnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-01-08
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-14
Datum då anslaget tas ned: 2019-02-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Jakob Asschenfeldt

Kallelse till kommunfullmäktige 21 januari

Organ: Norrtälje kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-01-21
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-22
Fil: Kallelse kommunfullmäktige 190121.pdf

Socialnämndens arbetsutskott protokoll anslag/bevis 2019-01-10

Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-01-10
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-02-01
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Norrtälje Kommunhus AB

Organ: Norrtälje Kommunhus AB
Sammanträdesdatum: 2018-12-19
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-09
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-31
Förvaringsplats för protokollet: Kommnstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Nina Svensson

Socialnämndens konstituerande sammanträde 2019-01-08

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-01-08
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-09
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-30
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 8, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Kungörelse Kommunalförbundet Norrvatten 18 december 2018

Organ: Kommunalförbundet Norrvatten
Sammanträdesdatum: 2018-12-18
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-05
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet
Handläggare: Jasmina Adabaniyan
Fil: Kungörelse Förbundsfullmäktige Kommunalförbundet 18 dec 2018.pdf

Kungörelse Lommarstranden etapp 1

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse kvarteret Pråmen

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »