Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. Via länkarna intill kan du hitta länkar till protokoll och möten samt information om hur hur du överklagar.

Socialnämndens protokoll 2018-12-13. Anslag/bevis.

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-12-13
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-14
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-04
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Kommunstyrelsens sammanträde

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-12-10
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Jasmina Adabaniyan

Anslag/bevis Utbildningsnämnden 2018-12-05

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-12-05
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-10
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-02
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-11-29

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-08
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-29
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde

Organ: Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum: 2018-12-05
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-07
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Nina Svensson

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-12-05
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-07
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Kom'
Handläggare: Jasmina Adabaniyan

Socialnämndens arbetsutskott protokoll anslag/bevis. 2018-12-06

Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-12-06
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-07
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis Barn- och skolnämnden 2018-12-03

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-06
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Protokoll för teknik- och klimatnämnden den 4 december 2018

Organ: Teknik- och klimatnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-12-04
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-05
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Jakob Asschenfeldt

Kungörelse Kommunalförbundet Norrvatten 18 december 2018

Organ: Kommunalförbundet Norrvatten
Sammanträdesdatum: 2018-12-18
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-05
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet
Handläggare: Jasmina Adabaniyan
Fil: Kungörelse Förbundsfullmäktige Kommunalförbundet 18 dec 2018.pdf

Socialnämnden protokoll anslag/bevis 2018-11-29

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-04
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-25
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Norrtälj
Handläggare: Beatrice Halling

Kultur- och fritidsnämnd

Organ: Kultur och fritidsnämnd
Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-03
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-25
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret
Handläggare: Victoria Johnsson

Val- och förtroendemannanämndens sammanträde 27 november 2018

Organ: Val- och förtroendemannanämnden
Sammanträdesdatum: 2018-11-27
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-03
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Nina Svensson

Kommunstyrelsens sammanträde

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-11-26
Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-30
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Jasmina Adabaniyan

Socialnämndens arbetsutskott anslag/bevis protokoll 2018-11-29

Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-30
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-21
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämnd 2018-11-29, omedelbar justering § 87

Organ: Kultur- och fritidsnämnd
Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-30
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-22
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret
Handläggare: Victoria Johnsson

Anslag/bevis: Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-21

Organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-11-21
Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-26
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-18
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Kungörelse Lommarstranden etapp 1

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse kvarteret Pråmen

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »