Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Anslag/bevis Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-14

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-14
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-20
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-11
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2019-05-13

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-13
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-20
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-11
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-05-16. Anslag/bevis

Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-05-16. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-16
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-17
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-07
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-05-13

Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-13
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-16
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-07
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidkontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Victoria Johnsson

Förvaltarstyrelsen för donationsfonder

Organ: Förvaltarstyrelsen för donationsfonder
Sammanträdesdatum: 2019-05-08
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-15
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontoret kansliavdelningen
Handläggare: Therese Kaldén

Anslag/bevis, kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-08
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-15
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansliavdelning
Handläggare: Nina Svensson

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll 2019-05-08

Organ: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-08
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-14
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-07

Organ: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-07
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-14
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Anslag/bevis Utbildningsnämden 2019-05-07

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-07
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-04
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-05-02

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-05-02
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-01
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis Barn- och skolnämndens förvaltarmöte 2019-05-03

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-03
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-09
Datum då anslaget tas ned: 2019-05-31
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis Barn- och skolnämnden 2019-05-03

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-03
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-09
Datum då anslaget tas ned: 2019-05-31
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Socialnämndens protokoll 2019-05-02. Anslag/bevis

Inledande text: Socialnämndens protokoll 2019-05-02. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-02
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-07
Datum då anslaget tas ned: 2019-05-28
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll anslag/bevis 2019-04-25

Inledande text: Socialnämndens arbetsutskotts protokoll anslag/bevis 2019-04-25. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-04-25
Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-29
Datum då anslaget tas ned: 2019-05-20
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-25

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-04-25
Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-29
Datum då anslaget tas ned: 2019-05-21
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Victoria Johnsson

Kallelse till kommunfullmäktige den 15 april 2019

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-04-15
Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-08
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-16
Förvaringsplats för protokollet: Kansli kommunhuset
Handläggare: Nina Svensson
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse om flytt av övergivna bilar

Inledande text: Härmed meddelas att Gatu- och parkavdelningen, Norrtälje kommun, med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall verkställde beslut om flyttning av övergivna fordon från pendlarparkeringen Campus Roslagen: Mazda med registreringsnummer FCG713 den 18 mars 2019. Citroën med tyskt registreringsnummer DAG6800 den 4 april 2019. Hämtas fordon inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller de kommunen och kommer att skrotas.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-08
Datum då anslaget tas ned: 2019-07-08

Kommunfullmäktige sammanträder 18 februari 2019

Inledande text: Måndagen den 18 februari 2019, kl. 17.30 i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje
Sammanträdesdatum: 2019-02-18
Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-12
Datum då anslaget tas ned: 2019-02-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontoret
Handläggare: Nina Svensson

Kallelse till kommunfullmäktige 21 januari

Organ: Norrtälje kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-01-21
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-22
Fil: Kallelse kommunfullmäktige 190121.pdf

Kungörelse Kommunalförbundet Norrvatten 18 december 2018

Inledande text: Möte Kommunalförbundet Norrvatten 18 december 2018
Organ: Kommunalförbundet Norrvatten
Sammanträdesdatum: 2018-12-18
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-05
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet
Handläggare: Jasmina Adabaniyan
Fil: Kungörelse Förbundsfullmäktige Kommunalförbundet 18 dec 2018.pdf

Kungörelse Lommarstranden etapp 1

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse kvarteret Pråmen

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »