Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Kungörelse: Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Gustavslund 1 och 2

 • Inledande text: Avser fastighet: Gustavslund 1 och 2 Diarienummer: BoM 2023-000709 Vill du ta del av handlingarna i ärendet är du välkommen att kontakta Kontaktcenter på 0176-710 00. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet. Så lämnar du synpunkter i ett ärende: Skriv ned dina synpunkter. Ange i skrivelsen även ärendets diarienummer, ditt namn och din egen fastighetsbeteckning. Skicka ditt yttrande till bygg.miljonamnden@norrtalje.se. Mer information finner du till höger under "mer information om kungörelser".
 • Organ: Samhällsbyggnadskontoret
 • Sammanträdesdatum: 2023-03-20
 • Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-20
 • Datum då anslaget tas ned: 2023-04-06
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret
 • Handläggare: Carl-Magnus Brännström, Bygglovsavdelningen, kontaktcenter@norrtalje.se, 0176–710 00

Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämnden den 16 mars 2023

 • Organ: Kultur- och fritidsnämnden
 • Sammanträdesdatum: 2023-03-16
 • Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-17
 • Datum då anslaget tas ned: 2023-04-08
 • Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
 • Handläggare: Victoria Johnsson

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2023-03-09

 • Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2023-03-09
 • Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-17
 • Datum då anslaget tas ned: 2023-04-07
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
 • Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2023-03-09

 • Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2023-03-09
 • Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-17
 • Datum då anslaget tas ned: 2023-04-07
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
 • Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2023-03-09

 • Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2023-03-09
 • Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-17
 • Datum då anslaget tas ned: 2023-04-07
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
 • Handläggare: Gitte Binder

Kungörelse: Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstationer, ställverksbyggnad, lagringscontainer och parkeringsplatser för solcellspark

 • Inledande text: Avser fastighet: RÅNÄS 12:1 och MÖRBY 2:16 Diarienummer: BoM 2022-004445 BoM 2022-004444. Hela ansökan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet.
 • Organ: Samhällsbyggnadskontoret
 • Sammanträdesdatum: 2023-03-14
 • Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-14
 • Datum då anslaget tas ned: 2023-03-28
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret
 • Handläggare: Bygglovsenheten, kontaktcenter@norrtalje.se, 0176–710 00

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2023-03-02. Anslag/bevis

 • Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2023-03-02. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 • Organ: Socialnämndens arbetsutskott.
 • Sammanträdesdatum: 2023-03-02
 • Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-03
 • Datum då anslaget tas ned: 2023-03-25
 • Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
 • Handläggare: Maria Lundblad

Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2023

 • Organ: Kommunfullmäktige
 • Sammanträdesdatum: 2023-02-20
 • Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-02
 • Datum då anslaget tas ned: 2023-03-23
 • Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
 • Handläggare: Ida-Maria Olofsson

Anslag/bevis Utbildningsnämnden 2023-02-22

 • Organ: Utbildningsnämnden
 • Sammanträdesdatum: 2023-02-22
 • Datum då anslaget sätts upp: 2023-02-27
 • Datum då anslaget tas ned: 2023-03-21
 • Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
 • Handläggare: Erik Lundin