Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens sammanträde 12 december omedelbar justering

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2019-12-12
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-13
Datum då anslaget tas ned: 2020-01-03
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Kommunfullmäktige sammanträder 16 december klockan 17.30

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-09
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-16
Handläggare: Nina Svensson
Fil: Kallelse KF 191216.pdf
Länk till mer information: Följ länk »

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-11-28

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-11-28
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-07
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14 , Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Kommunstyrelsen

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-05
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Nina Svensson

Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott 2019-12-02

Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-05
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Victoria Johnsson

Anslag/Bevis Barn- och skolnämndens arbetsutskott, 2019-12-02

Organ: Barn- och skolnämndena arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-04
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Förvaltarstyrelsen

Inledande text: Förvaltarstyrelsens sammanträdesprotokoll för sammanträde 2019-11-20
Organ: Förvaltarstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-11-20
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-02
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrekontorets kansli
Handläggare: Therese Kaldén

Kungörelse om flyttning av felparkerade fordon

Inledande text: 2019-11-28: XRF899, BMW 320D Touring, uppställd på Gransätersgatan 21, Norrtälje; 2019-11-28: en silverfärgad Volvo utan registreringsskyltar och utan avläsbar chassinr. från Enbäcksvägen, Norrtälje; 2019-11-29: en silverfärgad Opel Meriva utan registreringsskyltar med chassinr. WOLOXCE7544309680 från Vibyvägen vid Skarsjöplan, Rimbo; Hämtas fordon inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller de kommunen och kommer att skrotas eller säljas.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-29
Datum då anslaget tas ned: 2020-02-29

Kungörelse om möjlighet lämna synpunkter på ansökan bygglov

Inledande text: Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om Bygglov för nybyggnad av mast 42 meter och teknikbod.
Organ: Bygg- och miljökontoret
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-29
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-16
Fil: Kungörelse om möjlighet att lämna synpunkter om bygglov.pdf

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-11-28. Anslag/bevis.

Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-11-28. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-11-28
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-29
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-20
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret. Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Detaljplan för Måsholmen, del av fastigheten Humlö 1:4, i Frötuna församling

Inledande text: Ovanstående detaljplan i Norrtälje kommun är utställd för granskning mellan 28 november och 19 december 2019.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-28
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Ankaret
Fil: Underrättelse om granskning, Humlö 1_4.pdf
Länk till mer information: Följ länk »

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll 2019-11-20

Organ: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-11-20
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-25
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Kommunfullmäktige

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-11-11
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-21
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Nina Svensson

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-11-14

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-14
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-20
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-11
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-11-14

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-14
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-18
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-11
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Victoria Johnsson

Kungörelse/Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om…

Inledande text: En ansökan om bygglov för nybyggnad av en mast 60 meter samt tre stycken teknikbodar på ovanstående fastighet har kommit in till bygg- och miljökontoret. Hela ansökan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-30
Fil: Kungörelse.pdf

Fullmäktige sammanträder 11 november 9:00-18:00

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-11-11
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-04
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-11
Handläggare: Nina Svensson
Länk till mer information: Följ länk »

Underrättelse om granskning

Inledande text: Detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:20 i Frötuna församling Ovanstående detaljplan i Norrtälje kommun är utställd för granskning mellan 9 och 30 oktober 2019.
Organ: Kommunstyrelsekontoret
Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-30
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse om flytt av övergivna bilar

Inledande text: Gatu- och parkavdelningen verkställde den 27 augusti 2019 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall beslut om flyttning av övergiven Hyundai Tucson med regnr. AYH976 från Gransätersgatan. Hämtas fordonet inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller det kommunen och kommer att skrotas.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-19
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-19

Kommunfullmäktige 7 oktober 2019

Inledande text: Kommunfullmäktige sammträder den 7 oktober 2019 klockan 17:30 på Sportcentrum, Gustav Adolfs väg 53.
Fil: Kallelse till kommunfullmäktige 2019-10-07.pdf