Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-07-11

Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-07-11. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-07-11
Sammanträdesdatum: 2019-07-11
Datum då anslaget sätts upp: 2019-07-23
Datum då anslaget tas ned: 2019-08-13
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis Utbildningsnämndens arbetsutskott, slutgiltig antagning, 2019-06-27

Inledande text: Protokollet är omedelbart justerat
Organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-06-27
Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-27
Datum då anslaget tas ned: 2019-07-23
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Kommunfullmäktige 3 juni 2019

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-27
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontoret
Handläggare: Nina Svensson
Fil: Kallelse KF 190603.pdf

Kallelse till kommunfullmäktige den 15 april 2019

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-04-15
Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-08
Datum då anslaget tas ned: 2019-04-16
Förvaringsplats för protokollet: Kansli kommunhuset
Handläggare: Nina Svensson
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse om flytt av övergivna bilar

Inledande text: Härmed meddelas att Gatu- och parkavdelningen, Norrtälje kommun, med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall verkställde beslut om flyttning av övergivna fordon från pendlarparkeringen Campus Roslagen: Mazda med registreringsnummer FCG713 den 18 mars 2019. Citroën med tyskt registreringsnummer DAG6800 den 4 april 2019. Hämtas fordon inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller de kommunen och kommer att skrotas.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-08
Datum då anslaget tas ned: 2019-07-08

Kallelse till kommunfullmäktige 21 januari

Organ: Norrtälje kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-01-21
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-22
Fil: Kallelse kommunfullmäktige 190121.pdf

Kungörelse Kommunalförbundet Norrvatten 18 december 2018

Inledande text: Möte Kommunalförbundet Norrvatten 18 december 2018
Organ: Kommunalförbundet Norrvatten
Sammanträdesdatum: 2018-12-18
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-05
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet
Handläggare: Jasmina Adabaniyan
Fil: Kungörelse Förbundsfullmäktige Kommunalförbundet 18 dec 2018.pdf

Kungörelse Lommarstranden etapp 1

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse kvarteret Pråmen

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »