Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-09-12

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2019-09-12
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-21
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-12
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-09-12

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-09-12
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-21
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-12
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret
Handläggare: Gitte Binder

Kungörelse om flytt av övergivna bilar

Inledande text: Gatu- och parkavdelningen verkställde den 27 augusti 2019 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall beslut om flyttning av övergiven Hyundai Tucson med regnr. AYH976 från Gransätersgatan. Hämtas fordonet inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller det kommunen och kommer att skrotas.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-19
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-19

Anslag/bevis: Kultur och fritidsnämndens protokoll 2019-09-12

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-09-12
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-17
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-09
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret
Handläggare: Victoria Johnsson

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämnden 2019-09-12 omedelbar justering

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2019-09-12
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-04
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret
Handläggare: Gitte Binder

Socialnämndens protokoll 2019-09-12. Anslag/bevis.

Inledande text: Socialnämndens protokoll 2019-09-12. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-09-12
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-04
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis Utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-04

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-09-04
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-09
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-01
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 2019-09-02

Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-09-02
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-06
Datum då anslaget tas ned: 2019-09-28
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret
Handläggare: Victoria Johnsson

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-09-05. Anslag/bevis.

Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-09-05. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-09-05
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-06
Datum då anslaget tas ned: 2019-09-27
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Betarice Halling

Anslag/bevis Barn- och skolnämndens sammanträde 2019-09-02

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-09-02
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-06
Datum då anslaget tas ned: 2019-09-30
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-08-29

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-08-29
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-06
Datum då anslaget tas ned: 2019-09-27
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-08-28
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-03
Datum då anslaget tas ned: 2019-09-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Nina Svensson

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll 2019-08-28

Organ: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-08-28
Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-30
Datum då anslaget tas ned: 2019-09-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Kallelse till kommunfullmäktige 21 januari

Organ: Norrtälje kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-01-21
Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-01-22
Fil: Kallelse kommunfullmäktige 190121.pdf

Kungörelse Kommunalförbundet Norrvatten 18 december 2018

Inledande text: Möte Kommunalförbundet Norrvatten 18 december 2018
Organ: Kommunalförbundet Norrvatten
Sammanträdesdatum: 2018-12-18
Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-05
Datum då anslaget tas ned: 2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet
Handläggare: Jasmina Adabaniyan
Fil: Kungörelse Förbundsfullmäktige Kommunalförbundet 18 dec 2018.pdf

Kungörelse Lommarstranden etapp 1

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse kvarteret Pråmen

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »