Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Socialnämndens protokoll 2019-11-14. Anslag/bevis.

Inledande text: Socialnämndens protokoll 2019-11-14. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-14
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-15
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-06
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag: Val- och demokratinämndens sammanträde den 7 november

Organ: Val- och demokratinämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-07
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Estefanía Luna Delgado

Kungörelse/Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om…

Inledande text: En ansökan om bygglov för nybyggnad av en mast 60 meter samt tre stycken teknikbodar på ovanstående fastighet har kommit in till bygg- och miljökontoret. Hela ansökan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-30
Fil: Kungörelse.pdf

Teknik- och klimatnämndens protokoll 2019-11-05

Organ: Teknik- och klimatnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-05
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-08
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-07. Anslag/bevis

Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-07. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-11-07
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-08
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-29
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17. Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-05

Organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-11-05
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-07
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-29
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2019-11-04

Organ: Barn- och skolnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-11-04
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-07
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-29
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-04

Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-11-04
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-06
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-28
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Victoria Johnsson

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-11-04. Anslag/bevis.

Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2019-11-04. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-11-04
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-05
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-26
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Fullmäktige sammanträder 11 november 9:00-18:00

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-11-11
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-04
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-11
Handläggare: Nina Svensson
Länk till mer information: Följ länk »

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-10-24

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-10-24
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-01
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-22
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Kommunstyrelsen

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-29
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Nina Svensson

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-22

Organ: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-10-22
Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-28
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Underrättelse om granskning

Inledande text: Detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:20 i Frötuna församling Ovanstående detaljplan i Norrtälje kommun är utställd för granskning mellan 9 och 30 oktober 2019.
Organ: Kommunstyrelsekontoret
Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-30
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse om flytt av övergivna bilar

Inledande text: Gatu- och parkavdelningen verkställde den 27 augusti 2019 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall beslut om flyttning av övergiven Hyundai Tucson med regnr. AYH976 från Gransätersgatan. Hämtas fordonet inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller det kommunen och kommer att skrotas.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-19
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-19

Kommunfullmäktige 7 oktober 2019

Inledande text: Kommunfullmäktige sammträder den 7 oktober 2019 klockan 17:30 på Sportcentrum, Gustav Adolfs väg 53.
Fil: Kallelse till kommunfullmäktige 2019-10-07.pdf