Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmän handling

En handling är allmän om den anses förvarad hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där.

En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Uppgifterna i en sekretessbelagd handling får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem.

Offentlighetsprincipen

Varje svensk medborgare har rätt att läsa och ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Denna rättighet kallas Offentlighetsprincipen och är inskriven i en av våra grundlagar – tryckfrihetsförordningen.

Syftet är att ge människor möjlighet att se hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har medborgaren också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga i stat, kommun och landsting.

Ta del av allmänna handlingar

Du kan ta del av allmänna, offentliga handlingar som skrivs in och registreras i kommunens diarium. Varje nämnd har ett eget diarium där du kan söka.

Du kan också skicka din fråga via e-post till respektive nämnds myndighetsbrevlåda. Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00.

E-post till nämnder och kontor

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem. Det kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

 

Vad som gäller kring registrering och att lämna ut allmänna handlingar beskrivs i offentlighets- och sekretesslagen.

Till Handlingar, kallelser och protokoll
Senast ändrad: 2015-02-05
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.