Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Handlingar, kallelser och protokoll

Här kan du söka bland de handlingar som vi har registrerat i våra diarier. Du hittar kallelser och protokoll från fullmäktige och nämndernas sammanträde, inklusive nämndernas inkomna och utgående handlingar.

En handling är allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har skapats där. Det är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut men kan också vara e-post, video eller en bandupptagning.

Allmän handling och offentlighetsprincipen

Barn- och skolnämnden

Bygg- och miljönämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Teknik- och klimatnämnden

Utbildningsnämnden

Val- och demokratinämnden

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Senast ändrad: 2023-02-28