Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Medlemmar

Medlemmarna ska tillsammans besluta om hur föreningen ska bedriva verksamhet och hur föreningen ska organisera sig. På årsmötet ska alla medlemmar ha möjlighet att göra sin röst hörd.

Vem som är medlem i föreningen ska framgå i medlemsförteckningen. Uppgifter som ska vara med i förteckningen brukar vara namn, kontaktuppgifter och födelsedata. Glöm inte att medlemsförteckningen är en värdefull handling.

En ideell förening kännetecknas av ideella krafter. Med ideell menas att personen inte har något ekonomiskt vinstintresse i det engagemang som han eller hon bidrar med. Syftet är snarare allmännyttigt eller helt enkelt på grund av ett intresse eller engagemang kopplat till föreningen.

Senast ändrad: 2023-03-02