Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden utför tillsyn av avloppsanläggningar för att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas om de innebär risker för människors hälsa eller miljön. Om en avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande kan vi ställa krav på att anläggningen ska åtgärdas. All tillsyn timdebiteras enligt gällande taxa.

Bygg- och miljönämnden utför händelsestyrd tillsyn när vi får vetskap om en dålig och/eller gammal avloppsanläggning samt om avloppsanläggningen saknar tillstånd i vårt arkiv. Ett tillsynsärende startas även när vi får in ett klagomål. Händelsestyrd tillsyn startas i samband med ansökan om sluten tank om det sedan tidigare finns en avloppsanläggning för bad-, disk-, och tvättvatten på fastigheten som är äldre än 20 år.

Planerad tillsyn

Bygg- och miljönämnden genomför tillsyn områdesvis i olika delar av kommunen. När det är dags för tillsyn i ditt område kommer du som fastighetsägare att få ett informationsbrev som beskriver hur och när tillsynen kommer att äga rum.

Senast ändrad: 2023-03-26