Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Skötsel

Som fastighetsägare är du ansvarig för din avloppsanläggning, både vad gäller utförande, drift, skötsel och att den inte förorenar eller gör någon sjuk.

Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om du sköter och
underhåller den på rätt sätt. Dålig skötsel kan i värsta fall kosta mycket pengar
då det kan leda till att din egen och andras dricksvattenbrunnar förorenas eller
att avloppsanläggningen slutar fungera. Det bidrar även till övergödning och
algblomning i våra hav och sjöar.

Allmän skötsel

  • Dagvatten och dräneringsvatten får inte belasta avloppsanläggningen.
  • Använd diskmedel och tvättmedel utan fosfater.
  • Häll inte läkemedel, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier i avloppet.

Specifika anläggningar

Vattentoalett till sluten tank

  • Kontrollera att tanken och tilloppsledningarna är täta.
  • Kontrollera regelbundet att överfyllnadslarmet fungerar.

Avloppsanläggning med slamavskiljare

Töm slamavskiljaren regelbundet.

Pumpbrunn

  • Om pump är installerad bör du regelbundet kontrollera att larmet fungerar vid driftstopp.

Om du misstänker att din avloppsanläggning inte fungerar tillfredsställande kan du själv kontrollera ditt avlopp med hjälp av vår checklista.

Läs mer om drift och skötsel på Avloppsguidens webbplats 

Senast ändrad: 2023-11-02