Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Hälsoskyddstillsyn

Bygg- och miljönämnden utför tillsyn på verksamheter som kan medföra olägenhet för människors hälsa. Här hittar du exempel på sådana verksamheter och vilken typ av tillsyn som utförs.

Bygg- och miljönämnden ska i enlighet med gällande lagstiftning utöva tillsyn på de verksamheter som kan medföra olägenhet för människor hälsa. Tillsyn utförs i enlighet med bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter som faller inom Bygg- och miljönämndens tillsynsområde avseende hälsoskydd:

Skolor, förskolor och fritidshem

Bygg- och miljönämnden genomför regelbunden tillsyn på förskolor och skolor där verksamheten kontrolleras att de uppfyller krav på bland annat städning, ventilation, buller, radon, kemikaliehantering och rökfria miljöer.

Hygienverksamheter inom kroppsvård, idrott och bad

Verksamheter för kroppsvård, idrott och bad omfattar bland annat tatuering, bassängbad, bubbelpooler, strandbad, skönhetsbehandling, solarier, spaanläggningar, massage, idrottshallar, gym/styrketräning, sjukgymnastik, naprapater, akupunktur och yoga.

Starta och driva hygienisk verksamhet

Restauranger och andra livsmedelsverksamheter

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor utför tillsyn och kontroll gällande livsmedelslagen och även alkohol- och tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln i Norrtälje kommun.

Icke anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på verksamheter som inte kräver anmälan men fortfarande faller inom Bygg- och miljönämndens tillsynsområde avseende hälsoskydd:

Tillfälliga boenden

Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, pensionat och campingar. Det vill säga lokaler där allmänheten erbjuds att bo tillfälligt.

Äldreboenden och vårdlokaler

Exempel på vårdlokaler kan vara sjukhus, vårdcentral, tandläkarpraktiker, sjukgymnast, naprapat, kiropraktor eller skolsköterskemottagning. En vårdlokal kan också vara ett äldreboende, korttidsboende, servicehus eller gruppbostad, som drivs i kommunal eller privat regi.

Bygg- och miljönämndens tillsynsansvar i vårdlokaler omfattar bland annat tillsyn av gemensamhetsutrymmen, väntrum, allmänna toaletter samt hygien- och städutrymmen.

Flerbostadshus

Bygg- och miljönämnden kan kontrollera att verksamheten inom flerbostadshus uppfyller de krav som ställs gällande bland annat ventilation, inomhustemperatur och radon.

Egenkontroll

Den som bedriver sådan verksamhet som kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa och miljön ska på systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte för att undvika hälsoproblem samt skador på miljön genom så kallad egenkontroll. Egenkontrollen ska vara skriftlig och det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig över att dessa egenkontrollprogram hålls uppdaterade och aktuella.

För att minimera riskerna är det viktigt att det finns kända rutiner för kontroller och åtgärder och att dessa ska följas av dem som jobbar i verksamheten. Bra rutiner beskriver vanligtvis vad som ska göras, vem som ska göra det, hur arbetet ska utföras och hur allt detta ska dokumenteras. Det ska finnas rutiner, helst skriftliga, för hur man kontrollerar verksamheten regelbundet, upptäcker problem eller avvikelser, ser till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, och kontrollerar att åtgärderna fungerar.

Senast ändrad: 2023-07-11