Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Starta och driva hygienisk verksamhet

Här finns information för dig som vill starta eller driva en hygienisk verksamhet, både med och utan risk för smitta eller annan olägenhet.

Anmälningspliktiga verksamheter

Du behöver anmäla skriftligen till Bygg- och miljönämnden om du ska starta eller driva verksamheter där kunder erbjuds fotvård, piercing, tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk för blodsmitta eller annan smitta finns eller om du ska du starta bassäng- eller solarieverksamhet.

Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. 

Du behöver även anmäla till oss om du förändrar verksamheten genom till exempel:

 • Ägarbyte
 • Ombyggnation eller tillbyggnation i befintliga lokaler (till exempel när ett större rum görs om till flera mindre rum och ventilationen påverkas).

Bilagor till anmälan

Det är viktigt att din anmälan är komplett för att underlätta Bygg- och miljönämndens bedömning och förkorta handläggningstiden.

Anmäl din verksamhet här

Följande bilagor ska bifogas din anmälan:

 • Ritning över lokalen där inredningen framgår. Lämplig skala: 1:50 eller 1:100
 • Redovisning av ventilationssystem och luftflöden
 • Kort beskrivning av verksamheten
 • Redovisning av radonmätning i inomhusluften
 • Redovisning av verksamhetens egenkontroll

Handläggningstid och avgift

Handläggningstiden är högst sex veckor från det att anmälan kommit in och är komplett. För vårt arbete med din anmälan behöver du betala en avgift. Vid prövning av anmälan tas en timtaxa ut för nedlagt handläggningstid. Denna avgift är en engångsavgift. Vid planerad tillsyn och vid klagomål debiteras en avgift för den tid som åtgår i ärendet.

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken

Icke anmälningspliktig verksamhet

Hygieniska verksamheter där ingen risk för blodsmitta eller annan smitta finns behöver inte anmäla. Vi har dock fortfarande tillsyn och vid inspektion granskar vi lokalen och egenkontroll inklusive rutiner med mera.

Vad gäller för din verksamhet?

Ska du starta verksamhet för

 • Akupunktur
 • Piercing
 • Tatuering
 • Fotvård
 • Hudvård
 • Hårvård
 • Massage och sjukgymnastik
 • Nagelteknologi

Läs mer om vad som gäller hos Socialstyrelsen.

Ska du starta verksamhet för

 • Solarium

Läs mer om vad som gäller på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Verksamhetsutövare

Med verksamhetsutövare menas fysisk eller juridisk person som driver verksamheten. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav på hälsa och miljö. Kraven gäller för materialval och planering men också på utformning, utrustning, personlig hygien och redskapshantering.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet och arbetar för att nå de mål som finns i den samlade svenska miljölagstiftningen. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken berör alla typer av åtgärder som påverkar hälsa och miljö.

För hälsoskydd gäller det att lokalen är utformad på ett lämpligt sätt. Lagen reglerar också exempelvis materialval, planering, utrustning, personlig hygien och redskapshantering. Detta innebär att Bygg- och miljönämnden, förutom vid prövning av ärendet vid anmälan, även bedriver riktad tillsyn på befintliga verksamheter samt agerar vid eventuella klagomål.

Senast ändrad: 2023-08-02