Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Buller från trafik

Här får du information om riktvärden och var du vänder dig för att få hjälp om du upplever buller från trafik.

Vid trafikbuller från väg ligger vanligtvis ansvaret hos den som äger vägen (väghållaren). Allmänna vägar ägs antingen av kommunen eller staten.

Ta reda på vem som är väghållare

På Trafikverkets webbplats nedan kan du hitta information om vem som är väghållare via den nationella vägdatabasen. Under ”Välj vad du vill se i kartan” väljer du ”Väghållare”.

Sök information om väghållare hos Trafikverket

Trafikbuller från statlig väg

Om du upplever trafikbuller ifrån en statlig väg ska du i första hand kontakta Trafikverket. På Trafikverkets hemsida finns information om bullerutredningar, åtgärdsprogram, kriterier för åtgärder och pågående projekt. Här kan du se den beräknade bullernivån vid din fastighet och göra en förfrågan avseende bullerutredning.

Buller vid din fastighet (Trafikverkets e-tjänster)

Trafikbuller från kommunal väg

Om du upplever trafikbuller ifrån en väg som är kommunal så är det till Bygg- och miljönämnden du ska vända dig till med ditt klagomål.

Klagomål om olägenhet, störning eller olaglighet

Så mäts trafikbuller

Trafikbuller utreds i normalfallet genom beräkningar och inte mätningar. Ljudnivåerna beräknas då i normalfallet dels som ett medelvärde för hela dygnet, dels maximalnivån. För detta finns vedertagna beräkningsmodeller.

Senast ändrad: 2023-11-23