Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Buller från byggarbetsplatser

Här får du information om riktvärden och var du vänder dig för att få hjälp om du upplever buller från byggarbetsplatser.

Då buller från en byggarbetsplats endast pågår under den tiden som byggnaden uppförs bedöms bullerstörningar från dessa källor ofta som tillfälliga. En tillfällig störning brukar medföra att högre ljudnivåer som temporärt överstiger gällande riktvärden accepteras.

Vissa försiktighetsmått kan dock vidtas vid en byggarbetsplats för att minska störningar för närboende. Det är exempelvis viktigt att byggentreprenörer har upprättade rutiner och egenkontroll för att följa upp bullrande moment samt ger information till de närboende om hur länge bygget ska pågå, när särskilt bullriga moment beräknas påbörjas samt avslutas och vem de närboende ska vända sig till vid frågor.

Så gör du om du blir störd av buller från en byggarbetsplats

Om du är störd av buller från en byggarbetsplats ska du i första hand kontakta byggherren och framföra dina synpunkter. Är ni flera grannar som störs av samma bygge kan samtliga som berörs kontakta byggherren, så att vetskap om hur många som berörs av störningen framgår. Om ni inte får något gehör för era synpunkter efter en tid kan ni kontakta Bygg- och miljönämnden.

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd för buller från byggplatser med information och riktvärden att förhålla sig till. Läs mer om buller från byggarbetsplatser på Naturvårdsverkets hemsida nedan.

Buller från byggplatser (naturvardsverket.se)

Senast ändrad: 2023-07-26