Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Buller från fläktar och liknande installationer

Här får du information om riktvärden och var du vänder dig för att få hjälp om du upplever buller från fläktar och liknande installationer.

De flesta fastigheterna har någon form av fläkt på taket eller fasaden vilka kan orsaka störande buller för närboende. Även kompressorer, kylanläggningar, värmepumpar och liknande installationer kan orsaka störningar.

Vem ansvarar för buller från fläktar och liknande installationer?

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ansvarar för att ha kunskap om ljudnivån från installationer inom fastigheten/verksamheten samt att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att bullret orsakar olägenheter för människors hälsa.

Vilka riktvärden gäller?

Här kan du hitta gällande riktvärden för fläktbuller i Naturvårdsverkets vägledning för industri och verksamhetsbuller

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Naturvårdsverket)

De riktvärden som gäller för buller i en bostad finns att läsa i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Allmänna råd om buller inomhus (Folkhälsomyndigheten)

Senast ändrad: 2023-07-11