Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Avfallshantering för fritidsbåtshamnar

Fritidsbåtshamnar med fler än 25 båtplatser (som inte omfattas av undantag) ska ha en godkänd avfallshanteringsplan. Här kan du läsa mer om vad du behöver göra om din verksamhet omfattas av det kravet.

Sedan den 1 maj 2023 ska alla fritidsbåtshamnar (som inte omfattas av undantag) med fler än 25 båtplatser ha en upprättad och godkänd avfallshanteringsplan i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar TSFS 2023:12 (transportstyrelsen.se)

Om du inte har en godkänd plan

Avfallshanteringsplanerna ska enligt regelverket vara godkända senast 2023-12-31. Har hamnen ingen godkänd plan för avfallshantering eller tillräckliga mottagningsanordningar kan Bygg- och miljönämnden från och med 1 januari 2024 utfärda sanktionsavgift. Om avfallshanteringsplanen inte är godkänd i tid på grund av Bygg- och miljönämndens handläggningstider kommer inte detta påverka hamnen eller verksamhetsutövaren, men din ansökan behöver ha kommit till oss senast 2023-12-31.

Undantag

Det finns flera undantag då fritidsbåtshamnar inte behöver mottagningsanordningar och avfallshanteringsplan:

  • På en plats som normalt endast används av och har utrymme för högst 25 fritidsbåtar.
  • Vid en brygga eller annan anordning som normalt endast används av fritidsbåtar för transport till och från bostäder där avfallet kan antas bli omhändertaget.
  • Vid en brygga eller annan anordning för fritidsbåtar som ligger i direkt anslutning till ett bostadsområde och som normalt endast används av boende i området och deras besökare, om det kan antas att avfallet omhändertas i bostadsområdet.
  • Vid en brygga eller annan anordning i anslutning till en restaurang, affär, nöjesfält, turistattraktion eller annan liknande inrättning och som normalt endast används för att besöka eller uträtta ärenden hos inrättningen.
  • I en naturhamn.
  • vid en brygga eller annan anordning som endast används i inrikestrafik för mycket kort tilläggning för att hämta och lämna i första hand passagerare
  • i ett vägfärjeläge
  • vid en brygga som används tillfälligt vid slussning eller broöppning.

Om din verksamhet omfattas av undantagen behöver du inte komma in med avfallshanteringsplan.

Om verksamheten inte omfattas av undantagen, men du ändå bedömer att den inte behöver mottagningsanordning för avfall, måste du ändå komma in med en avfallshanteringsplan. I den ska du motivera varför avfallsavlämningsbehov saknas.

Läs mer

Information på Transportstyrelsens hemsida:

Avfall från fritidsbåtar (transportstyrelsen.se)

Senast ändrad: 2023-09-21