Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Teknisk försörjning

Teknisk försörjning med anläggningar för avfall, avlopp, vatten, energi och bredband är grundläggande infrastruktur som ska bidra till ett hållbart samhälle med minskad klimat- och miljöbelastning.

Kommunen ska sträva efter att ha god framförhållning vid planering och byggande för att skapa hållbara system för kommunikation, energi, vatten, avlopp och avfallshantering.

Läs mer om teknisk försörjning nedan.

Senast ändrad: 2022-12-13