Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Riksintresse för naturvård 3 kap 6 § miljöbalken

Utbyggnadsområde för bostäder i Svanberga och Väddö ligger inom riksintresse för naturvård. Kommunen bedömer att områdena kan utformas så att påverkan på riksintressets värden endast blir små.

Senast ändrad: 2023-10-18