Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Riksintresse för industriell produktion, 3 kap 8 § miljöbalken

Riksintresset för industriell produktion, Hallsta pappersbruk i Hallstavik, saknar geografisk avgränsning och har enbart en generell sektorsbeskrivning.

Tillväxtverket har påbörjat ett arbete med värdebeskrivningar, men områdesspecifik värdebeskrivning saknas ännu för Hallsta pappersbruk.

Kommunen föreslår att riksintressets avgränsning i stort ska sammanfalla med gällande detaljplan för utveckling av Hallsta pappersbruk (laga kraft 2008-12-09). Kommunen önskar respons från Tillväxtverket och Länsstyrelsen om lämplig geografisk avgränsning av riksintresset. Det är angeläget att den geografiska avgränsningen speglar värdet som ska skyddas och avvägs mot riksintresset för kulturmiljövård som berör samma område.

Avgränsningen bör därför avgöras samtidigt som Tillväxtverket tar fram värdebeskrivningen för området. Värdebeskrivningen kommer att underlätta bedömningen av påverkan på de båda riksintressena vid Hallsta pappersbruk.

Senast ändrad: 2023-10-16