Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Offentlig konst

Gestaltad livsmiljö omfattar även konstnärliga uttryck och offentlig konst. Att använda konst som utsmyckning på offentliga platser bidrar till att skapa intressanta och attraktiva miljöer.

Konst kan fungera som lokala landmärken och skapa rum och mötesplatser som gör det möjligt för fler att ta del konst i sin närmiljö utan att behöva besöka konstinstitutioner. Konst kan även användas som ett sätt för invånare att vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön genom att de är delaktiga i dialoger vid framtagandet av konst i offentliga miljöer.

Den offentliga konsten är en viktig del av platsers själ och karaktär samt för intressanta och tilltalande offentliga rum. Den offentliga konsten har även en viktig funktion för demokrati och jämlikhet genom sin tillgänglighet för alla. Den bidrar till reflektion dels om vår egen tid, dels om det som en gång var.

Den offentliga konsten är i ständig förändring – verk tillkommer eller byts ut. Norrtälje kommun ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärlig gestaltning. Varje sommar finns konst utefter ån i centrala Norrtälje stad. Norrtälje kommun arbetar med offentlig konst som en del av gestaltningen av offentliga rum i samband med exploatering och stadsutveckling.

Senast ändrad: 2024-04-04