Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng

Norrtälje kommun ska ha Sveriges mest populära landsbygd med attraktiva och hållbara livsmiljöer. I denna strävan ingår att ta tillvara på den utvecklingskraft som finns. Därför beslutade kommunfullmäktige 2018 om en lokal utvecklingspeng som en del i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet.

Illustration som föreställer en karta över norrtälje kommun, orter finns utsatta, tillsammans med illustrationer som visar vad som finns på det olika orterna.

Föreningar och organisationer med goda idéer för att utveckla landsbygden, dess unika fördelar och dess behov ska kunna söka medel från kommunen. Landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen ska stimulera tillkomst av lokala utvecklingsgrupper. Syftet är att förbättra dialog, delaktighet och lokal demokrati samt bättre ta till vara den utvecklingskraft som finns inom lokalt förankrat utvecklingsarbete.

Kategorier att söka medel från: 

  • Stöd till lokala utvecklingsgrupper (maxbelopp 10 000 kronor/ per ansökan)
  • Lokala utvecklingsplaner (maxbelopp 10 000 kronor/per ansökan)
  • Platsutveckling (investering max 200 000 kronor/per ansökan)
  • Bryggrelaterade åtgärder (100 000/per ansökan, maximalt belopp för inriktningen, 500 000 kronor)
  • Förstudier (maxbelopp 30 000 kronor/per ansökan)

Ansökan

Nu utlyser vi landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen för år 2023. Mellan den 8 februari och 3 april kan du skicka in din ansökan för ditt projekt. Ansöker gör du här nedan via e-tjänsten: 

Ansökan om landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng

 

Riktlinjer för landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng (pdf)

Kontakt:

Ida-Maria Olofsson
Strateg
Telefon: 0176-712 96
E-post: ida-maria.olofsson@norrtalje.se

Andra kommunala bidrag

Trygghetsfonden

Tidigare beviljade bidrag

Mer information
Senast ändrad: 2023-08-09