Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Landsbygds- och skärgårdsutveckling

Sök landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng

Norrtälje kommun ska ha Sveriges mest populära landsbygd med attraktiva och hållbara livsmiljöer. I denna målsättning ingår att tillvarata och stimulera människors, organisationers och lokalsamhällens utvecklingskraft. Därför ger kommunen föreningar och andra organisationer finansiellt stöd genom vår landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng.

Illustration som föreställer en karta över norrtälje kommun, orter finns utsatta, tillsammans med illustrationer som visar vad som finns på det olika orterna.Föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer i Norrtälje kommun kan söka medel från kommunens landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng. Stödet ska bidra till att tillvarata idéer, engagemang och värden som tillgodoser behov och skapar hållbar utveckling i kommunens landsbygder och skärgård. Utvecklingspengen främjar lokala projekt som kan förbättra livskraften och självständigheten i mindre samhällen. Det är därför viktigt att projektet kan visa konkreta positiva effekter för lokalsamhället.

De projekt som finansieras ska tillgodose allmänintressen. Det innebär till exempel att insatsen eller verksamheten kan nyttjas av allmänheten eller motsvarar behov och intressen hos breda målgrupper i samhället​.

Pengarna kan användas till att gynna dialoger, delaktighet och demokrati för lokalt förankrat utvecklingsarbete. De ska också främja framtagande av lokala utvecklingsplaner och förstudier samt insatser för platsutveckling. Även renovering eller restaurering av bryggor i kommunen finansieras.

Några exempel på vad som kan finansieras är uppgradering av och ökad tillgänglighet till samlingslokaler och andra mötesplatser, satsningar på idrott- och fritidsaktiviteter samt utvecklingsprojekt inom områden som turism, kultur, miljö och andra samhällstjänster och lokalt näringsliv. 

Medel från landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen kan sökas från följande kategorier:

 • Lokala utvecklingsgrupper (maxbelopp 10 000 kronor per ansökan)
 • Lokala utvecklingsplaner (maxbelopp 10 000 kronor per ansökan)
 • Platsutveckling (maxbelopp 200 000 kronor per ansökan)
 • Bryggrelaterade åtgärder (maxbelopp 100 000 per ansökan, maximalt belopp för kategorin under en utlysningsomgång är 500 000 kronor)
 • Förstudier (maxbelopp 30 000 kronor per ansökan)

 

Läs om riktlinjerna för landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen här

Ansökan 2024

Nu utlyser vi landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen för 2024. Mellan den 29 januari och 26 mars kan du som företräder en organisation eller utvecklingsgrupp skicka in er ansökan. Ansöker gör du nedan via e-tjänsten: 

Ansökan om landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng

Årets ansökningsprocess

29 januari – 26 mars

 • Utlysning öppnar: 29 januari
 • Stödet kommuniceras/marknadsförs
 • Ansökningar inkommer och granskning inleds
 • Utlysning stänger: 26 mars

Mars – Maj

 • Ansökningar granskas och samråd sker med andra enheter/avdelningar
 • Förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen

Juni – Juli

 • Kommunstyrelsen beslutar om fördellning av medel till ansökta projekt
 • Beslut kommuniceras till sökande
 • Utbetalning av stödmedel sker tidigast från och med juli

Kontakt:

Gustav Broms
Landsbygds- och skärgårdsutvecklare
Telefon: 0176-719 87
E-post: gustav.broms@norrtalje.se

Andra landsbygds- och skärgårdsrelaterade kommunala bidrag

Tidigare beviljade bidrag

Tidigare fördelning av medel

Mer information
Senast ändrad: 2024-03-25