Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om lokal utvecklingspeng

Lokal utvecklingspeng är riktade ekonomiska medel till stöd för lokala utvecklingsgrupper, idéstöd och förstudier, lokala utvecklingsplaner och platsutveckling.

En enskild lokal utvecklingsgrupp kan erhålla ett engångsbelopp om 10 000 kronor för start av grupp eller framtagande av utvecklingsplan. För platsutveckling, idéstöd och projekt är det maximala investeringsbeloppet 100 000 kronor. För förstudier är bidraget maximalt 30 000 kronor.

Sista dag för ansökan är den 1 april 2022.

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

  • Dokument som styrker firmatecknare och styrelsens sammansättning ska bifogas liksom protokollsutdrag från föreningsbeslut om att söka medel.
  • PRV-dokument bifogas om föreningens organisationsnummer.
  • Endast föreningar, organisationer och lokala utvecklingsgrupper kan erhålla stöd. 
  • Särskilt viktigt är jämställdhets- och ungdomsperspektivet vid bedömning av ansökningar.
  • Ansökningar med hög grad av annan medfinansiering prioriteras.
  • Medel kan inte sökas retroaktivt och det är inte möjligt att söka från mer än en instans.
  • Sökande kan ansöka om medel för flera aktiviteter, men endast en aktivitet per ansökan.
  • Beredning av samtliga ärenden sker under april- och majmånad, beslut fattas sedan i slutet av juni.
  • Läs mer om ansökan på vår sida, lokal utvecklingspeng för landsbygd och skärgård.
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.