Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ansökan om landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng

Landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng är riktade ekonomiska medel till stöd för lokala utvecklingsgrupper, lokala utvecklingsplaner, platsutveckling, bryggrelaterade åtgärder och förstudier.

Kategorier att söka medel från: 

 • Stöd till lokala utvecklingsgrupper (maxbelopp 10 000 kronor/ per ansökan)
 • Lokala utvecklingsplaner (maxbelopp 10 000 kronor/per ansökan)
 • Platsutveckling (investering max 200 000 kronor/per ansökan)
 • Bryggrelaterade åtgärder (500 000 á 100 000/per ansökan)
 • Förstudier (maxbelopp 30 000 kronor/per ansökan 

Ansökan kan göras en gång om året och ska skickas in mellan den 8 februari och 3 april.

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

 • Dokument som styrker firmatecknare och styrelsens sammansättning ska bifogas liksom protokollsutdrag från föreningsbeslut om att söka medel.
 • PRV-dokument bifogas om föreningens organisationsnummer.
 • Endast föreningar, organisationer och lokala utvecklingsgrupper kan erhålla stöd. 
 • Särskilt viktigt är jämställdhets- och ungdomsperspektivet vid bedömning av ansökningar.
 • Ansökningar med hög grad av annan medfinansiering prioriteras.
 • Medel kan inte sökas retroaktivt och det är inte möjligt att söka från mer än en instans.
 • Sökande kan ansöka om medel för flera aktiviteter, men endast en aktivitet per ansökan.
 • Beredning av samtliga ärenden sker under april- och majmånad, beslut fattas sedan i slutet av juni.
 • Läs mer om ansökan på vår sida, lokal utvecklingspeng för landsbygd och skärgård.