Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rimbo

Bålbroskogens stadsmiljö

I området finns ett skogsområde som är ett närrekreationsområde för de boende. Även skola, förskola och idrottsaktiviteter finns i närheten av Bålbroskogen.

Illustration över radhusgata i området Bålbroskogen

I anslutning till det nya området Bålbroskogen byggs en förskola och en skola F-3. Den nya skolan kommer också inrymma kulturskolan.

I området ligger även Roslagshallen - en sporthall, fotbollsplan och tennisbanor. Bålbroskogen ligger cirka 900 meter från centrum och där finns bland annat vårdcentral, bibliotek, caféer och restauranger.

I Bålbroskogens sydvästra del planeras det för en torr översvämningsyta med parkkaraktär. Det ska fungera som en social plats för rekreation för de boende.

Bålbroskogen knyts ihop med det befintliga gatusystemet genom en ny lokalgata som går runt i området. Det planeras även för en ny kvartersgata mellan radhusen som ska gå parallellt med Rånäsvägen.

Närmaste busshållplats finns ungefär 900 meter från Bålbroskogen och därifrån går bussar mot Rimbo centrum, Norrtälje och Uppsala. Rimbo busstation ligger 1,5 kilometer från Bålbroskogen.

Skogsområdet

Inom områdets nordöstra del har ett antal fornlämningar påträffats och därför kommer det området inte bebyggas. I planen för bebyggelsen är skogsområdet viktigt, och målet är att 25% av naturen ska vara orörd. 

Skogsområdet kommer fungera som ett närreaktionsområde som det är enkelt för de boende att ta del av via passager mellan bostäder och den omgivande naturen.

 

Senast ändrad: 2023-04-06