Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rimbo

Bostäder och verksamheter

Rimbo är Norrtälje kommuns näst största tätort. Området Bålbroskogen som planeras att byggas är beläget i norra utkanten av Rimbo samhälle.

Illustration över vyn från nordväst över Bålbroskogen

I området Bålbroskogen planeras det att byggas cirka 300 bostäder. Det beräknas bli ungefär 32 radhus och 260 lägenheter i flerfamiljshus, varav minst en tredjedel ska vara hyresrätter. Planen är att husen ska bli fyra till fem våningar höga närmast skogen och mot Rånäsvägen ska det bli bebyggelse i två våningar för att passa in mot den befintliga villabebyggelsen väster om vägen.

Bostadsområdet i Bålbroskogen planeras ha olika hustyper och upplåtelseformer för att skapa en levande och varierad bebyggelsemiljö. Arkitekturen ska vara lekfull med en variation i material, kulör, våningshöjder och takvinklar. De nya husen ska ha en arkitektonisk utformning som speglar vår tid och ger ett positivt tillskott till stads- och landskapsmiljön.

Områdets mittersta del kommer bli en gemensam bostadsgård för de boende med möjligheter till skyddade uteplatser samt miljöer som uppmanar till lek och rekreation mellan husen. Parkering för boende och besökare ordnas inom respektive fastighet.

Det planeras inte för kommersiell verksamhet.

Senast ändrad: 2023-04-06