Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rimbo

Om Bålbroskogen

En utveckling av Bålbroskogen innebär att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge med naturen nära inpå knuten.

Illustration över vy från gården Bålbroskogen

Rimbos strategiska placering med närhet till både Arlanda, Uppsala och Stockholm gör att efterfrågan på bostäder anses vara hög och utvecklingspotentialen stor. En utveckling av Bålbroskogen innebär att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge med naturen nära inpå knuten.

I området Bålbroskogen planeras det att byggas cirka 300 bostäder. Det beräknas bli ungefär 32 radhus och 260 lägenheter i flerfamiljshus, varav minst en tredjedel ska vara hyresrätter.

Bygget av Bålbroskogen startade under 2020 och sker etappvis och beräknas vara helt klart år 2027.

Bakgrund till Bålbroskogen

I kommunens översiktsplan som är antagen 2013-12-09 av kommunfullmäktige står det att ”bebyggelseutveckling bör ske i utpekade stråk där förutsättningarna bedöms vara goda vad gäller tillgång till service och arbetsmarknad”. Rimbo är ett av dessa utpekade stråk.

Credentia AB och Roslagsbostäder AB är de exploatörer som bygger i området.
Tillsammans inkom de med ett förslag på stadsutveckling i området hösten 2014. Kommunstyrelsen beslutade därefter i april 2016 att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att starta detaljplanearbetet. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen i november 2017.

Senast ändrad: 2023-04-06