Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö, klimat och natur

Projekt Naturvård i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun har länge arbetat med att kartlägga naturen i kommunen. Kunskapen används av kommunen och andra i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Inventeringarna redovisas i rapportserien Naturvård i Norrtälje kommun.

Sedan slutet av 1980-talet har Norrtälje kommun arbetat med att kartlägga naturen i vår kommun. Kartläggningen har resulterat i en rapportserie som består av bland annat inventeringar och skötselförslag.

Rapportserien täcker in större delar av Norrtälje kommun och berör många värdefulla områden. Kartläggningarna används av kommunen och andra i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Kunskaperna är även viktiga underlag för kommunens aktionsplan för biologisk mångfald.

Nedan kan du ladda ner rapporterna i PDF-format.

Rapporter
Senast ändrad: 2024-02-15