Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Söka plats i fritidshem

Du ställer dig i kö till fritidshem och familjedaghem i vår e-tjänst. Kötiden räknas från den dag du gör ansökan. 

I vår guide kan du läsa mer om hur du gör en ansökan

Förtur i kön ges till

 • barn i behov av särskilt stöd, beslut fattas av handläggare på barn- och utbildningskontoret
 • syskon, om plats önskas i samma verksamhet där det äldre syskonet går
 • barn från verksamheter som har upphört.

När ditt barn får en plats:

 • Du får erbjudande om plats via sms eller mejl.
 • Du har 14 dagar på dig att svara på erbjudandet.
 • När du tackar ja till en plats innebär det samtidigt att du accepterar våra regler för placering.
 • För att kunna börja med inskolningen av ditt barn måste du ha tackat ja till ditt erbjudande om plats. 
 • Du är själv ansvarig för att registrera aktuellt schema och aktuella inkomstuppgifter i e-tjänsten. 
 • Om du delar vårdnad om ditt barn med barnets andre vårdnadshavare ska ni gemensamt besluta om vilken fritidshem eller familjedaghem barnet ska gå i.
 • Växelvis boende och plats i en annan kommun

  Att ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra vårdnadshavare är inte ett skäl för att barnet ska få plats i två olika fritidshem.

  Om du önskar att ditt barn ska gå i ett fritidshem i en annan kommun av skäl som till exempel färdvägen till arbetet, ska du själv kontakta den andra kommunen.

  Om det finns särskilda skäl för ditt barn att gå i en annan kommuns fritidshem ska den kommunen kontakta oss i Norrtälje kommun.

Söka fritidshem - för dig utanför kommunen

Du som inte är folkbokförd i Norrtälje kommun, men vill att ditt barn ska gå i skola och fritidshem här, ansöker du om fritidshemsplats genom att fylla i en blankett. Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från er hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

I den här blanketten ansöker du om fritidshemsplats

Om ditt barn går i en kommunal skola och fritids och flyttar till annan kommun under pågående läsår har hen rätt att gå kvar hela läsåret. Om du och ditt barn flyttar till annan kommun under pågående läsår och vill gå kvar i skola i Norrtälje kommun ska ni inför nytt läsår ansöka om skolplacering i Norrtälje kommun igen. 

Det gör du via den här blanketten

 Undantag gäller om ditt barn flyttar under årskurs 8 eller 9. Om ditt barn flyttar under årskurs 8 har hen rätt att gå kvar i årskurs 9. Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från er hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

Senast ändrad: 2022-11-07