Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fritidsverksamhet

Fritidshemmet är öppet den del av dagen ditt barn inte går i skolan och hela dagar under lov.

 I Norrtälje har fritidshemmen öppet måndag-fredag från klockan 06.00 eller 06.30, fram till skolan börjar, och från att skolan slutar fram till 18.00 eller 18.30. Midsommar-, jul- och nyårsafton är verksamheten stängd.

Nattomsorg har öppet på tider när fritids- och familjedaghem är stängda, det vill säga från 18.00-06.00 eller 18.30-06.30 på vardagar och helger. Verksamheten där ditt barn går bestämmer vilka tider de har öppet under helger och storhelger.

Fritidshemmet får stänga för att planera

Fritidshem och familjefritidshemmet har möjlighet att stänga 4 dagar per år för planering, utvärdering och kvalitetsarbete. De kan även stänga en dag i månaden från klockan 16.00.

Rektorn eller den som är ansvarig för familjefritidshemmet är skyldig att informera dig om att de ska stänga, minst 2 månader i förväg. Om du inte har möjligt att ordna ledigt så att ditt barn kan vara hemma, måste du meddela ditt fritidshem i god tid innan så att de kan ordna omsorg för ditt barn. 

Nattomsorgen har inte rätt att stänga för planering.

Semestrar och sommarledighet

Fritidshemmet är skyldigt att ta emot ditt barn under sommaren. De kan samverka med en annan verksamhet under semesterperioden vilket kan innebära att ditt barn får vara i en annan verksamhet. Om du önskar har du rätt att besöka den andra verksamheten innan ditt barn ska vara där.

Om du är föräldraledig

När du blir föräldraledig måste du ändra schema och inkomstuppgifter i e-tjänsten senast 30 dagar efter att syskonet fötts. Under den 30-dagarsperioden har ditt äldre barn rätt att vara på fritids lika mycket som innan syskonet föddes. Därefter får barnet vara där högst 10 timmar i veckan.

Om du som är föräldraledig inte är vårdnadshavare till det äldre syskonet får det barnet vara i förskolan utifrån vårdnadshavarens schematider.

Om du är arbetslös

När du blir arbetslös har ditt barn rätt att fortsätta vara på fritids högst 10 timmar i veckan. Om du erbjuds arbete har du omgående rätt få mer tid i fritidshemmet

Har du avgångsvederlag eller liknande räknas du som arbetande tills avgångsvederlaget upphör.

Utökad tid i fritidshem

Om ditt barn har behov av mer tid i fritidshem, än vad du som vårdnadshavare har rätt till enligt reglerna, kan du ansöka om utökad tid hos huvudmannen. För utökad tid i fritidshemmet får rektor, efter prövning, fatta beslut om behovet inte överstiger 10 timmar/vecka. Om elevens behov överstiger 10 timmar per vecka har vårdnadshavare möjlighet att ansöka om utökad tid. Beslut om utökad tid fattas av huvudmannen för fritidshemmet.

Skäl för utökad tid kan vara att eleven behöver ytterligare stöd i sin fysiska, psykiska eller sociala utveckling, eller att familjen behöver stöd.

Om ditt barn går i en kommunal skola ansöker du på blanketten nedan.

Ansökningsblankett för utökad tid på fritidshem

Regler för placering

Om du som vårdnadshavare till exempel får arbete eller börjar studera måste du göra en schemaändring i e-tjänsten så fort som möjligt. 

Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2015-10-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.